Nyheter

Nord-Fron Bondelag er årets lokallag

Utdeling av prisen Årets lokallag i Oppland til leder i Nord-Fron Bondelag Marthe Dypdalen under årsmøtemiddagen.

Under årsmøtet i Oppland Bondelag ble Nord-Fron Bondelag kåret til årets lokallag i 2016. De er videre nominert til prisen årets lokallag i Norges Bondelag.

En satsing på bioøkonomi betinger en satsing på kompetanse

Håvard Lindgaard legger fram styrets forslag til årsmøteuttalelse om satsing på kompetanse i en viktig bioøkonomiregion.

Innlandet skal bli et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge. Dette betinger en satsing på kompetanse. Er viljen til stede for å satse på landbruket ved Innlandets nye, grønne, kunnskapsfyrtårn, Høgskolen i Innlandet?, spør årsmøtet i Oppland Bondelag.

Full tillit til Trond Ellingsbø

Ny lederduo i Oppland Bondelag

Det ble gjenvalg på Trond Ellingsbø fra Heidal som fylkesleder i Oppland Bondelag. Han fikk 71 av 71 stemmer! Ny nestleder ble Kristina Hegge fra Biri.

Regjeringen legger opp til splitt og hersk

Fylkesleder Trond Ellingsbø holder tale til årsmøtet 2017

Regjeringen ønsker å vrake ordninger som fungerer godt, de har satt ny rekord i trenering av Stortingsvedtaket om forvaltning av rovdyr, og vi blir beskyldt for å ikke å rope halleluja. Trond Ellingsbø åpnet sin årsmøtetale med å få ut litt frustrasjon.

Våre samarbeidspartnere