Nyheter

Støtter bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa

Blårev og shadowvalp. Foto: Norges Pelsdyralslag.

Pelsdyrmeldinga som ble lagt fram 4. november anbefaler en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa i Norge. Det blir skjerpa krav til næringa for dyrevelferd og avl. ​

En bondehjernes første behov: å ha det moro!

Hva skjer inne i en rundball?

Ledermøtet i Oppland Bondelag brukte deler av møtet denne uka til å utforske, leke og lære mer om sin egen næring på Vitensenteret Innlandet på Gjøvik.

Spennende spennvidde på Landbrukshelga

Foredragsholdere på felleskurs på Landbrukshelga 2017: Kjersti Hoff, Thomas Cottis, Ingeborg Grimsrud, Anne Kristine Rossebø og Charlotte Mohn Gaustad

Det er neppe noe å si på spennvidden på fellesforedragene som alle deltakerne på Landbrukshelga får med seg: Hør Anne Kristine Rossebø om KLIMARÅD, Kjersti Hoff, Thomas Cottis og Ingeborg Grimsrud om SAMLIV på en gård, og Charlotte Mohn Gaustad om hva KOKKEN ØNSKER FRA BONDEN.

Skuffet over Regjeringens forslag til skatteskjerpelser

Trond Ellingsbø

Regjeringa foreslår å innføre skatt på bygdeutviklingsmidler for bønder i distrikts-Norge, det såkalte distriktspolitiske virkeområdet. Dette er investeringsmidler som er avgjørende ikke minst for unge bønder som ønsker å satse på landbruk. I Oppland omfatter dette 20 kommuner.

Årsmøter i lokallagene 2016

Oppland Bondelag

Lokallagene gjennomfører årsmøte innen utgangen av oktober. Ø. Slidre er først ute med møte den 12. Deretter går det jevnt. De fleste årsmøtene avholdes siste uka i oktober. Her er oversikt over årsmøtene i lokallagene.

Stortingspolitikere på Totentur

Politikere på Totentur

Hvor rikt og mangfoldig er det aktive landbruket på Toten? Det vet nå toppolitikerne Knut Storberget, Pål Farstad og Åsmund Prytz (rådgiver) mer om. Kanskje lærte også lokalpolitikerne ett og annet på turen rundt på Toten i går?

Studietur for kvinner i landbruket til Lesja 15. oktober

Lesja

Målgruppe er kvinner i landbruket, enten du driv gard, bor på gard eller har planer om det. Målet er å er å gje inspirasjon og bygge nettverk. Vi besøker kvinner som engasjerer seg i landbruket, både i tradisjonelt landbruk og i anna bygdenæring.

Studietur for kvinner i landbruket 24. september 2016 til Toten

Grøna Skysstasjon, foto Anette Jørstad

Turen startet kl. 9.30 og plukket opp til sammen 20 kvinner og 4 barn før vi landet hos Linda og Olav Suleng på Østre Lae gård. En av disse var Bjørnhild Kihle som guidet oss gjennom toten-landskapet under bussturen.

Våre samarbeidspartnere