Nyheter

God jul!

Nissefar

Styret og ansatte i Oppland Bondelag ønsker alle medlemmer og andre støttespillere ei god jul.

Gardbrukar i medgang og motgang!

Godt Bondevett

Ope møte om den viktigaste ressursen på garden – menneska. Vi inviterer gardbrukarar, gardbrukarfamilien og andre interesserte til temakveld om psykisk helse.

Støvpåvirkning i landbruket

Støv

Åpent fagmøte på Søre Fougner mandag 9. desember kl 11.00. Landbrukets HMS- tjeneste byr inn til fagmøte om støveksponering i landbruket.

Nytt fjøs bør bygges på Prestseter

Valle Videregående skole

Når Valle nå skal rehabiliteres og det eventuelt skal bygges nytt fjøs, blir det for trangt i Lena sentrum mener Oppland Bondelag.

Framtidig naturbruksutdanning og opprusting av Valle Videregående skole

Valle videregående skole

Oppland Fylkeskommune har vedtatt å ruste opp Valle Videregående skole, og det arbeides med en forstudie i forbindelse med opprustinga av skolen. Forstudiegruppen skal i første rekke avklare og komme med tilrådinger om en helhetlig plan for rehabilitering og nybygg på Valle.

Møte med statssekretær Hanne Blåfjelldal

Fra venstre: Trond Ellingsbø, Terje Holen, Jon Lerhol, Hanne Blåfjelldal og Henrik Grøndalen

Valdres Natur- og Kulturpark hadde invitert statssekretær Hanne Blåfjelldal til en rundtur/studietur i Valdres tirsdag 5. november. Etter turen var Oppland Bondelag og Oppland Bonde- og Småbrukarlag invitert til et kort møte med statssekretæren.

Kurs i Jervejakt

Jerv

NJFF, FKT-prosjektet og SNO arrangerer i november motivasjonskvelder for jervejakt i utvalgte områder. Områdene er valgt ut på bakgrunn av tapshistorikk, jervebestand, jaktresultat og samtaler med/ønsker fra jegere og beitenæring

Bondelaget sørget for at et griseslakt havnet på skolekjøkkenet i Ringebu

Griseslakt i Ringebu

Før helga fikk ungdomsskoleelevene i Ringebu fikk et helt griseslakt på kjøkkenbenken. Bondelagene i Ringebu og Fåvang sørget for dette.

Våre samarbeidspartnere