Nyheter

Traktoraksjon i Sør-Gudbrandsdalen i dag

Traktorer fra Gausdal, Øyer-Tretten og Fåberg møtes i dag på Gausdal Land på Lillehammer kl 15.00.

Traktoraksjon i Midt-Gudbrandsdalen

Vi produserer ikke mat på dugnad, var et av slagordene som var å se på traktorer og hengere som var samlet på Fryatun i dag. Nesten 70 traktorer hadde kjørt fra Vinstra i nord og Fåvang i sør i kolonne langs E6.

Svært skuffende tilbud i årets jordbruksforhandlinger

Det var en nedtrykt og forbannet fylkesleder som i går samlet fylkesstyret og lokallagslederne i Oppland Bondelag til telefonmøte. Trond Ellingsbø orienterte de tillitsvalgte om Statens tilbud og fikk tilbakemeldinger og reaksjoner fra lokallagene.

Matproduksjon må lønne seg

Kravet vi har overlevert Staten i dag, kan gjøre oss i stand til å levere det Regjeringen ønsker i Landbruks- og matmeldinga, sier styreleder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø i forbindelse med overlevering av jordbrukets krav "fra ord til handling" i dag.

Dugurd for jordvern og matproduksjon på Toten

Østre Toten Bondelag inviterte seg sjøl til formannsskapet for å sette fokus på jordvern og matproduksjon.

Trygghet og Helse i Landbruket

Landbrukets HMS tjeneste i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Tine, Nortura, Skogeigerlagene med flere kjører nå i gang en kampanje for å forbedre statusen på helse miljø og sikkerhetssituasjonen i landbruket.

Landbrukspolitikk, fjøslukt og god mat

Øyer-Tretten Bondelag inviterte politikere og skoleelever på fjøsbesøk i forrige uke. Det ble kjærlighet ved første blikk mellom tobeinte og firbeinte.

Våronnmøte på Toten

Bondelagene på Østre Toten arrangerte bondepub i påvente av startskuddet for våronna.

Våre samarbeidspartnere