Nyheter

Seterlandskapskurs

I samarbeid med fylkesmennene i Oppland og Buskerud arrangerer Samarbeidsrådet for Biologisk mangfold, SABIMA, fire seterlandskapskurs for alle interesserte i august. Målet med kurset er å øke kunnskapen om artene i seterlandskapet og hvordan vi kan bidra til å bevare dem. Kurset er gratis.

Åpen Gård på Harildstadsetra på Breistulen

Søndag 29. juli arrangerte Kvikne Bondelag Åpen Gård hos Vigdis og Jakob Harildstad på Harildstadsetra på Breistulen. Været var fint med sol og god temperatur, og ca 200 personer var innom i løpet av dagen.

Jeg er overrasket over hva naturbruk egentlig er

Nå er 1. inntaket klart for videregående skole til høsten. Gjennom prosjektet RULL sammen med Oppland Fylkeskommune jobber vi for at flere skal søke seg inn på naturbruksutdanning.

Manglende oppfølging av rovviltforliket gjør sauebøndene frustrerte og fortvilet.

Rovviltkontakt i Oppland Bondelag og sauebonde på Lesja, Bjørn Magnus Tordhol, er fortvilet over den manglende oppfølginga av Stortingets rovviltforlik.

Agroingeniør - etter endt fagskoleutdanning innen landbruk

Landbruket trenger yrkesrettet utdanning over videregående skoles nivå., sier leder Trond Ellingsbø. Han mener derfor det er positivt at Fagskolen Innlandet og Hvam videregående skole utvikler fagskole innen driftsledelse og planteproduksjon.

Ost og rakfisk er de nominerte fra Oppland i Det norske måltid

Fagjuryen har nå nominert sine kandidater til Det norske måltid 2012. Blant de nominerte finner vi ost fra Gudbrandsdalen og rakfisk fra Valdres.

Åpning av HMS kampanjen

Onsdag 27. juni ble Oppland sin del av den pågående HMS kampanjen i landbruket åpnet med en HMS markdag i Øyer.

Kvinner tør - makt, mot og muligheter i landbruket

Oppland Bondelag arrangerer i samarbeid med RULL-prosjektet kvinneseminar på Gjøvik 21.-22. seminar.

Våre samarbeidspartnere