Nyheter

Høgskolekurs skreddersydd for landbruket i Oppland

I høst- og vårsemesteret tilbys flere spennende modulkurs innen jordbruksfag på Blæstad; Traktorteknikk, Bonden som bedriftsleder, HMS ved bruk av landbruksmaskiner og Grashøstimngsteknikk.

Valgkomitearbeid i lokallagene

Fylkesstyret har vedtatt å sette ekstra fokus på valgkomitearbeid i lokallagene i høst. Oppland Bondelag skal arrangere valgkomitekurs i flere regioner nå i september.

Bondelagets skattekurs

Bondelagets skattekurs holdes 16.-17. oktober. Temadagen er 15. oktober. Årest kurs holdes på Radisson Blu Resort Beitostølen.

Ønsker bilder fra alle lokallag

Foto: Randi Undseth.

For mye matjord bygges ned eller gror igjen. Bondelaget ønsker å dokumentere dette med bilder fra hele landet.

Kvinner i landbruket

Kvinner i landbruket har vel så mange muligheter som menn, men dere må tørre å gripe dem, sier Benja Stig Fagerland. Hun skal inspirere Opplandskvinnene senere i september, og hun kommer allerede her med noen tips.

Flommen i 2011 - hva kan vi lære?

Oppland Bondelag har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer og deltatt på en del møter etter flommen i Gudbrandsdalen i 2011. Erfaringene er nå samlet i en uttalelse som er sendt Norges Bondelag.

Kvinner tør - makt, mot og muligheter i landbruket

Vi inviterer kvinner i Oppland til inspirasjonssamling på Gjøvik 21.-22. september. Gjennom gode foredrag, diskusjoner og sosialt lag, håper vi å få enda flere damer i landbruket til å engasjere seg for landbruket og organisasjonene.

Nasjonal kulturlandskapskonferanse

Fylkesmannen i Oppland er sammen med KS i Hedmark og Oppland og Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal arrangør av den nasjonale kulturlandskapskonferansen i Lom 4.-5. september 2012. Konferansen har tittelen ” Arvesølv til begjær eller besvær?” Påmelding via Fylkesmannen i Oppland sin hjemmeside innen 20. august!

Våre samarbeidspartnere