Nyheter

Politikernes partiprogram - jobben gjøres nå

Vet egentlig politikerne hva som står i deres eget partiprogram? spurte 2. nestleder Brita Skallerud da hun møtte tillitsvalgte i Oppland Bondelag til ledermøte på Skeikampen.

Ledermøte i Oppland Bondelag

Neste uke samles ca 70 tillitsvalgte fra Oppland Bondelag til ledermøte på Skeikampen.

Stor tro på landbruket i Snertingdal

Fylkesstyret dro på rundtur blant medlemmer i Snertingdal Bondelag, og her fikk vi se investeringslyst og tro på landbruket.

Rekruttering i landbruket - avhenger av lønnsomhet og kompetanse

Stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien fra Sp var klar i talen under RULL-seminaret i går. Lønnsomhet og kompetanse er de viktigste faktorene som må på plass for å sikre rekruttering til næringa.

Temamøte om landbruksutdanning

Mandag 29. oktober inviterte GULL (Gjøvikregionens Utviklingsforum for Levende Landbruk) til temamøte om framtidas landbruksutdanning. Møtet ble holdt på Valle videregående og Landbruksminister Trygve S Vedum var en av innlederne.

Landbruket presenterer seg på Rakfiskfestivalen

Faglagene i Valdres presenterer seg og informerer om landbruket under årets Rakfiskfestival. Sammen med Gjensidige inviterer de til informasjon og lett underholdning i Gjensidigegården den 2. og 3. november.

Mat - en menneskerett

I dag markeres FNs matvaredag. Dette er derfor en god dag for politikere å snu trenden med nedbygging av matjord. Det skal ikke lønne seg å bygge ned god matjord framfor å bygge på uproduktiv mark, noe det er rikelig av, sier leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø.

Importvernet er viktig for oss alle

Skal vi i det hele tatt produsere noe i dette landet, spurte fylkesleder Trond Ellingsbø under sitt besøk på LOs fylkeskonferanse på Lillehammer i dag. Han holdt innlegg om importvern og toll.

Våre samarbeidspartnere