Nyheter

Eierskiftekurs

Oppland Bondelag skal arrangere kurs i eierskifte i landbruket 25-26 januar 2013. Kurset blir arrangert på Honne, Biri. Les mer for program og invitasjon.

Kort vei til topps i Bondelaget

De tillitsvalgte i Oppland Bondelag diskuterte hva som gjør at de trives i rollen som tillitsvalgt i det lokale bondelaget. Kort vei til toppen i organisasjonen og en inspirerende fylkesleder var en av trivselsfaktorene som kom fram under ledermøtet i Oppland Bondelag.

Landbruket avgjørende for turistnæringa

Dersom landbruket legges ned i Øyer, har jeg ingenting å selge, sa rådmann i Øyer, Sveinar Kildal, til styret i Oppland Bondelag.

Aktive lokallag i Oppland

Tirsdag fordelte styret i Oppland Bondelag over 200.000 til lokallagene ut fra aktiviteten de har hatt i 2012.

Kraftig økning i energiprisene svekker lønnsomheten

Omlegging av nettariffer av flere nettselskaper svekker lønnsomheten i matproduksjonen.

Aktuelle saker fra landbrukssamvirke

På ledermøtet i Oppland Bondelag var en av postene på programmet orientering om aktuelle saker fra noen av samvirkeorganisasjonene. Vi hadde invitert Tine, Nortura og Felleskjøpet til å orientere.

Produksjonsformer

Eivind Mæhlum, Marita Aanekre og Hans Gunstad

På ledermøtet i Oppland Bondelag var en av postene på programmet en gjennomgang av forskjellige driftsformer. Det er alltid interessant å se hvordan andre driver for å få inspirasjon og tips til egen produksjon.

Åpent møte med landbruks- og matministeren

Bondelagene, Bonde- og småbrukarlagene og Landbrukskontoret i Lillehammerregionen arrangerer åpent møte med landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum mandag 26. november.

Våre samarbeidspartnere