Nyheter

Kvinner i landbruket på Lesja

På Lesja har kvinnene i landbruket etablert sin egen møteplass, på tvers av produksjoner og faglag. En gang i måneden møtes den engasjerte gjengen til både faglig og sosialt påfyll.

Medlemsmøte i Landkreditt

Hvert år avholdes det medlemsmøter i Landkreditt. Som medlem av Norges Bondelag er du også velkommen til å delta på møtet for å lære mer om Landkreditt og høre på faginnlegget på møtet. Møtet for Oppland avholdes på Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer, tirsdag 31. januar kl 19.30.

Bondelaget orienterte om Opplandslandbruket og Landbruksmeldinga i Fylkesutvalget

Fylkesutvalget vedtok i dag enstemmig en uttalelse foran jordbruksforhandlingene 2012. Styreleder i Oppland Bondelag orienterte først i møtet om Opplandslandbruket og utfordringer vi ser.

Tillitsvalgte i Bondelaget fikk prøve sine Landbruksmeldings-kunnskaper på regionmøtene

Nå er regionmøterunden i Oppland Bondelag over. Landbruksmeldinga var hovedtema, og de vel 100 tillitsvalgte som var tilstede fikk prøve seg på en quiz om innholdet i Landbruksmeldinga.

Landbruksmeldinga hovedsak på regionmøtene i Oppland Bondelag

Neste uke samles vel 100 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland til fem ulike regionmøter.

Våre samarbeidspartnere