Nyheter

Bli med å rydde Innlandet

Neste uke er den store plastryddeuka. Bondelaget samarbeider med Hold Innlandet rent og arrangerer ryddeaksjoner rundt om i hele fylket. Oppland Bondelag oppfordrer alle til å være med.

Bonden ønsker flere fjøsbesøk

Vi ønsker hyppige veterinærbesøk og målrettet rådgiving. Dette kommer fram i tilbakemelding fra lokallagene på spørsmålet om hvordan vi skal jobbe for å sikre god dyrevelferd. Dyrevelferd var tema både under årsmøtet i mars og i styremøte denne uka.

Investerings- og bedriftutviklingsmidler i landbruket 2019

Oppland er tildelt 48,1 mill kroner i investerings- og bedriftsutviklingsmidler for 2019, og her er en oversikt over prioriteringene som skal gjøres ved tildeling av midler.

Kristina Hegge gjenvalgt som leder i Oppland Bondelag

Valgkomiteen fikk full støtte for sin innstilling. Kristina Hegge fortsetter som leder og nye fjes inn i styret er Ole Kristian Oldre og Anders Formo.

Dyrevelferd og klimautfordringer hovedsaker i årsmøtetalen

Kutt i norsk landbruksproduksjon gir ikke kutt i klimautslipp. Det vil flytte klimautslippet, poengterte Kristina Hegge i sin første årsmøtetale. Nå er årsmøtet i Oppland Bondelag i gang på Skeikampen.

Krevede situasjon for gjenvinning av landbruksplast

Tor Jacob Solberg og rundballer

Grønt Punkt Norge som driver returordningen har varslet at de må øke vederlaget for landbruksplast fra 1. april for å hindre at ordningen kollapser. Årsaken er i stor grad at avfallsbransjen sliter med å få avsetning på returplast.

Økonomikurs i Valdres

Bli med på kursrekken «God økonomi med bedre agronomi»! Her vil du få inspirasjon, nye ideer og kunnskap om hvordan du kan gjøre små endringer på ditt gårdsbruk – som gir resultater. Hovedtemaene vil være : økonomi, jordbearbeiding og gjødsling - hele tiden med fokus på tilpasninger til ditt bruk og din situasjon.

Noen kommer og noen går - Valgkomiteens innstilling er klar

Valgkomiteen i Oppland Bondelag foreslår gjenvalg på leder Kristina Hegge. Nye kandidater til fylkesstyret er Ole Kristian Oldre og Anders Formo.

Våre samarbeidspartnere