Seks fulle busser, herav en dobbeltdekker og noen traktorer drar dermed sørover mot hovedstaden til storaksjonen mandag 21. mai.

Lokallagslederne får tilsendt rutetabell på e-post i løpet av dagen.

Fra markeringa i Oslo i forbindelse med budstikkestafetten i fjor. Den gangen var vi knappe 40 opplendinger i byen. Nå kommer vi med nesten sju ganger så mange.

Se mer om storaksjonen på Norges Bondelags hjemmesider.

For mer informasjon: kontakt organisasjonssjef Ola Råbøl, tlf 95174046.