Program på temadagen 2. november: Rettslære, hvitvasking og GDPR

Program skattekurs 3.-4. november.

Påmeldingsfrist er mandag 14. september. Påmeldingsskjema sendes til oppland@bondelaget.no