Velkommen til Norges Bondelag Agderkontoret

 • Tips en venn om denne siden

Agderkontoret, som dekker både Aust-Agder og Vest-Agder Bondelag, har kontor i sentrum av Kristiansand

Norges Bondelag Agderkontoret
Postadresse: Postboks 298, 4663 Kristiansand
Besøksadresse: Gyldenløvesgate 2A, 4611 Kristiansand
Telefon: 38 07 19 71 
E-post: agder@bondelaget.no

 Navn ansatt Stilling Telefon E-post
 Finn AasheimOrganisasjonssjef 38071971 / 92295713 finn.aasheim@bondelaget.no
 Turid Breistøl Førstekonsulent 38071971 turid.breistol@bondelaget.no
 Øystein Moi Rådgiver 38071971 / 98208547

 oystein.moi@bondelaget.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Vest-Agder Bondelag har for styreåret 2018 -2019 følgende fordeling av ansvarsområder og representasjoner:

 • Arbeidsutvalget: Tor Erik Leland, Knut Erik Ulltveit (A-A), (Finn)
 • Aksjonsleder, jordbruksforhandlingene: Inger Liv R. Thoresen
 • Flerbruksplan Mandalsvassdraget: Sjur Laudal, Vara: Kristin S. Eikeland
 • Referansegruppe vanndirektivet: Finn Aasheim og Tor Erik Leland
 • HV's distriktsråd Agder og Rogaland: Ole Martin Eikeland (Ro) vara Olav Lidtveit (A-A),
 • Kulturlandskapsgruppa i Vest-Agder: Inger Liv R. Thoresen, vara: Åge Gyland
 • Regional Miljøplangruppe: Tor Erik Leland, vara: Kristin S. Eikeland
 • Styret Landbrukets Samarbeidsråd Agder: Tor Erik Leland, vara: Tor Arne Liland
 • Vest-Agder Landbruksselskap: Tor Erik Leland, vara: Åge Gyland
 • Kontaktutvalget for Rovvilt i V-A: Åge Gyland og Finn Aasheim   
 • Styret i Vest-Agder Bygdekvinnelag: Kristin S. Eikeland, vara: Karl Petter Vintland
 • Styret i Landbrukets Dag: Inger Liv R. Thoresen
 • Setesdalsheiene: Olav Haugetveit (A-A), Åge Gyland, vara
 • Rådgivende utvalg Oksøy-Ryvingen-Flekkefjord: Ole Reidar Skailand,  vara Åge Gyland 
 • Arbeidsgruppe økol. landbruk: Knut Helmer Feltstykket (A-A), vara: Tor Erik Leland
 • Kontaktperson mot ”Inn på Tunet”: Anne Lill Roland
 • Lokalmatkontakt: Anne Lill Roland
 • Kompetansenettverk for lokalmat sør: Finn Aasheim, vara Olav Sande (R)
 • Verveutvalg: Tor Erik, Tor Arne, Inger Liv og Kristin
 • Grøntutvalg: Karl Petter Vintland (V-A), Leif Johann Rugsland (A-A), Per Olav Skutle (Gartnerhallen)
 • Landbruksforum Vest-Agder: Tor Erik Leland og Finn Aasheim, vara: Åge Gyland
 • Storfeprosjekt Agder: Åge Gyland

Dette skjer i Agder

Søndag
12
August

Åpen Gård - Grimstad Bondelag

Dømmesmoen
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksdebatten

Arendalsuka

Våre samarbeidspartnere