Fylkeskontoret Telemark Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

Telemark Bondelag er interesseorganisasjonen for bønder, grunneigarar og dei med interesse for landbruket og eit aktivt bygdemiljø. Telemark Bondelag har vel 1 700 medlemmer, og bondelaget arbeider for bøndene sine økonomiske og sosiale interesser.

Landbruksnæringa i Telemark er mangfaldig og er ein hjørnestein i mange kommunar. Forutan å levere tradisjonelle produkt og tenester, driv landbruket i fylket framtidsretta næringsutvikling med garden som utgangspunkt.

Ta kontakt med Telemark Bondelag dersom du ønskjer å bli medlem og bli med i «bondelagsfellesskapet»!

Telemark Bondelag sitt fylkeskontor har to tilsette og har kontor på Landbrukets hus, Gvarv. Kontorfellesskap med fleire organisasjonar innan landbruket.
 

Post- og besøksadresse: Landbrukets hus, Bøvegen 271, 3810 Gvarv.
tlf: 35 95 90 30
e-post: telemark@bondelaget.no

Tilsette Telemark Bondelag:

Organisasjonssjef Jan Thorsen, tlf. 97667590
e-post jan.thorsen@bondelaget.no

Rådgjevar Turid Stalsberg, tlf 35959030 / mobil 91626113
e-post turid.stalsberg@bondelaget.no

 

 

Våre samarbeidspartnere