Arbeids- og oppgavefordeling Sør-Trøndelag Bondelag 2018-2019 (kommer)