Protokoll fra styremøte 22. januar

Styret har gjort vedtak på at protokollene ikke skal legges ut på hjemmesida, men sendes ut til lokallagslederne etter godkjenning i fylkesstyret.