Borgny Kjølstad Grande, leder
Tømmerås
7870 Grong
E-post: 
borgny.grande@gmail.com

Mobil:
959 37 094

Fagområde:
Samvirke, internasjonalt arbeid (WTO, importvern, EU/EØS, etc.), FoU og kompetanse, storfe, kjøttproduksjon, næringsutvikling, sammenslåing.
       

Audhild Slapgård, nestleder
Bollgardssletta 75
7660 Vuku
E-post: 
a_synnove_s@hotmail.com

Mobil: 
412 00 361

Fagområde:
KSL, HMS, dyrevelferd, skatt, regelverk, avgiftssystem, korn, svin, jordvern.

       

Tore Rennan, styremedlem
Solbergvegen 752
7730 Beitstad
E-post: 
trennan@online.no

Mobil: 
995 72 961

Fagområde: 
Gås, melk, fjørfe, egg, verving.

       
 

Kristoffer Moan, styremedlem
Moveien 53
7120 Leksvik
E-post: 
linn.barstad@gmail.com


Mobil: 
951 50 542

Fagområde:
Sau, rovvilt, utmark, kulturlandskap, ungdom, utdanning, rekruttering.

       

Lorns Olav Aunsmo, styremedlem
Myravegen 56 
7620 Skogn
E-post:
lor-olau@online.no

Mobil:
977 54 720

Fagområde:
Grønt, bær, velferdsordninger, utenlandsk arbeidskraft, bioenergi, klima og energi, det grønne skiftet, E6 utbygging.

       


Line Klausen, styremedlem
7750 Namdalseid
E-post: 
lin-kla@online.no

Mobil:
990 02 970

Bygdekvinnelagets representant

       

Ingunn Vinge, 1. vararep.
Vinnan
7633 Frosta
E-post: 
ingunnvinge@hotmail.com

 

Mobil: 473 12 336

Fagområde:
Reiseliv, økologisk landbruk.

       
 

Erlend Fiskum, 2. vararep.
Føynesvegen 62
7870 Grong
E-post: 
erlendfi@online.no

 


Mobil: 
934 52 429

 

 

       
 

Tore Kaldahl, 3. vararep.
Kaldal

Kaldalsvegen 353
7750 Namdalseid
E-post: 
torekaldahl@hotmail.com
 

 

 

Mobil: 959 49 213