Odelscampen, den første i sitt slag her i Sør-Trøndelag, ble arrangert på Clarion Kongresshotell i Trondheim 25.-26. april. Bygdeutviklingsmidlene hos Fylkesmannen og rekruttering-, likestilling- og kompetansemilder hos Sør-Trøndelag Fylkeskommune er med og finansierer opplegget. 50 var det plass til og 50 kom. Tenk, vi måtte droppe å annonsere i noen aviser, for det strømmet på med påmeldinger. Kanskje et oppdemt behov for å treffes på nettopp en slik arena.

Det er du som kan gjøre gården til et levebrød ut fra de valgene du tar.

På programmet sto først Lars Morten Rosmo, fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, med temaet "Matproduksjon - verdens viktigste næring". Han dro fram klimaendringer og befolkningsvekst. I California er det tørke på fjerde året. Grunnvannstanden er kraftig redusert. På store områder der har de gått over til å dyrke bomull i stedet for mat. Når en ser hva som skjer ute i verden når det gjelder matproduksjon, ser en hvor viktig det er å kunne produsere mat der mat kan produseres i hele Norge. Sør-Trøndelag er et grasfylke, derfor er det naturlig med melk, storfe og sau her. Men vi har også mye fjørfe som er en kraftfôrkrevende produksjon. Fjørfe gir mye kjøtt ut av kraftfôret.

Dette har jeg aldri gjort før, så da kan jeg det sikkert.

Kari Åker, kjent fra melkekartongen til TINE, skulle egentlig bli snekker. Men havnet som sin søster i Rissa etter å ha vært røkter på et fellesbeite. Og med sin "Pippi-innstilling" er hun i dag "melkerobotbonde" på Alset Øvre. Hun snakket om livet som bonde, ungene som må få delta - klatre i stigen, er det så farlig da? Teknikk som ikke alltid funker - da blir en bare litt mindre blid. Hvor viktig det er å ut å lufte seg. Både i naturen, men også å engasjere seg i organisasjonsarbeid.

Speeddating

Tora Voll Dombu, fylkesleder i Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag, og hennes BU-gjeng fikk odelscamperne effektivt gjennom speeddating for å bli nærmere kjent. Og etter en utrolig lang middag, ble det quizet.

Odelsretten

Hvem starter en lørdag morgen med innføring i odelsretten? Jo, Hilde Haugdahl Humstad, teknisk sjef og sjef for landbruk hos Åfjord kommune. Grunnloven beskytter odelsretten - "Odels- og aasæderetten maa ikke ophæves". Her skal vi skrive en egen artikkel om temaet:-) Men vi kan i alle fall si at nå er odelsrekkefølgen kjønnsnøytral, det ble vedtatt innskrenking i odelskretsen i juni 2013. Arealkravet er fortsatt 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord eller 500 dekar produktiv skog + 20 år sammenhengende i familiens eie for å bli en eiendom med odel.

Ikke alle har bestemt seg - å ta over gården er langt fram i tid

Anne Solberg fra Storås i Meldal studerer til å bli lærer. Hun er stolt av å komme fra gård og jobber på gården hver tredje helg. Foreldrene driver med egg. Hun setter pris på det oppveksten har gitt. God plass, besteforeldrene nære, dugnad, samhold og fester på bygda, verdifullt å kunne kjøre traktor, slakte, plukke egg. Mange av studiekameratene har ikke opplevd det, men kanskje andre ting. For å ta over gården må en ha lyst, det må ses på som et verdifullt og respektert yrke, må føle meg økonomisk trygg, skremmende med svingninger i eggmarkedet, skremmende med Listhaug, tenker på om jeg ønsker livsstilen det medfører og samboer må også ønske det. Anne syns organisasjonsarbeid er spennende - det har jeg lyst til å drive med. Jeg brenner for norsk mat og livet på bygda, men mye må være på plass for at jeg skal tørre å ta over, sier hun.

Bokormen som skal bli bonde

Gunnar Hoset Husby introduserte seg som historiker som først og fremst var interessert i å lese bøker. Han var i utgangspunktet ikke interessert i landbruk. En utplassert praktikant endret på det. Han fenget interessen og ble en kamerat. Interessen havnet først på traktorer og maskiner. Gunnar tok ikke landbruksutdanning. Han jobber som lektor ved Orkdal videregående skole. Det er viktig å ha flere ben å stå på, sier han. Og han må ha den sosiale og intellektuelle biten med å være "ute" på arbeid. Han har flyttet hjem, bor i kårboligen og har fått ei Oslojente til å flytte til Hoston. På gården er det melkeproduksjon, men denne velger de å avvikle. Gunnar har i alle år hørt at gården er til låns og en må gjøre den bedre til neste generasjon. "Blir jeg en fallitt" er tanker Gunnar har hatt i hodet. Men en må finne sin måte å gjøre ting på, og det er viktig at alle i familien snakker om framtida, tanker og ønsker. Hvis et yngre søsken har mer lyst, så slipp den til.

Melkeproduksjon kan sammenlignes med å drive toppidrett

Ola Morten Græsli er utdannet sykepleier, og har tatt over gården i Tydalen. Og da han tok over bestemte han seg for ikke å ha jobb utenfor gården. Han er med i Græsli samdrift. Her er et av kaldfjøsene som ble bygd i Sør-Trøndelag. Samdrifta har klare mål og de snakker mye sammen. Det er viktig. Vi skal isolere fjøset og bygge på fôrsentralen. Vi fikk svar fra Innovasjon Norge i går, og bestilte materialer i dag! Nede på gården er det Inn på tunet-aktivitet. Fire dager i uka. Skoleklasser innimellom. Psykiatri og demente tre dager. Her er det kårfolket som bidrar. Det var også de som startet dette. Psykisk utviklingshemmede en dag. Det tar Ola Morten seg av selv. I låven er det bygd en leilighet for å skille næring og privatliv. I gammelfjøset er det 120 dyr, der det mottas tilskudd for 50: Marsvin (mange marsvin, noen som vil ha marsvin?), høner, påfugl, esel, lama, alpakka, geiter, kaniner, hester, sauer (45 som skal lamme i år) og minigris. En plan for gården er alfa og omega og det er du som sitter med styrespaken. Det er interessant og spennede å drive gård og være bedriftsleder. Mål, prestasjon og resultater har Ola Morten mye erfaring med da han har drevet med kombinert (hopp og langrenn) på høyt nivå. Og ferie er viktig. 14 dager sommerferie, det har kona fått igjennom, og det er jeg enig i.

Kunnskapsintensiv næring

Sissel Langørgen fra Kompetanseløft Trøndersk Landbruk ga en innføring i utdanningsmuligheter innen naturbruk/landbruk.

Eierskifte

Hvem avslutter med eierskifte en lørdag ettermiddag? Jo, Hilde Haugdahl Humstad fra Åfjord. Et levende landbruk i hele landet er avhengig av å få til en overdragelse av landbruksvirksomhet til neste generasjon, sier Hilde. Viktig i denne prosessen er avklaringer - med søsken, ektefelle/samboer, selger, forholdet til andre i familien. En eierskifteprosess på en uke går, men anbefales ikke. Det viktige er den mentale prosessen, gode samtaler mellom kjøper og selger, avklare vanskelige spørsmål, avklare kjøpesum og eventuelle oppgjør til søsken. Det anbefales å ta takst på eiendommen. 2 x ligningsverdien er historie! Søk bistand til eierskifteprosessen.

Lars Morten Rosmo uttalte på Facebook like etter Odelscampen: Vi er heldige som har så mange dyktige unge menneser som kan tenke seg å starte som bonde. Nå, Listhaug, er det ditt ansvar å gjøre det attraktivt å produsere mat på den norske jorda!"

Tusen takk til de herlige foredragsholderne og ikke minst til den herlige gjengen deltagere som ga masse positiv energi:-) Vi satser på gjentagelse:-)