WTO-forslag på landbruk

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

I dag tidleg vart det lagt fram eit forslag til WTO-avtale på landbruk. I forslaget ligg nedtrapping av eksportstøtte innan 2020. Teksten blir diskutert vidare i dag

I forslaget ligg ein nedtrappingsplan fram mot full utfasing i 2020. Ost og foredla produkt får meir fleksibilitet i nedtrappingsperioden, men eksportstøtta for desse produkta må uansett bort innan 2020, om denne teksten går igjennom. Det er særleg Sveits, Canada og Noreg som blir ramma av dette, men også EU har jobba for å halde på moglegheiten for å bruke eksportstøtte. Det har vore viktig for desse landa at det er ein balanse mellom nedtrapping av eksportstøtte og  andre formene for eksportstøtte i form av eksportkredittar, spesielle former for matvarehjelp og eksport ved hjelp av statlege handelsforetak. USA brukar til dømes eksportkredittar. I teksten blir tilbakebetalingstida for eksportkredittar foreslått sett til 18 månader. Dette blir ikkje oppfatta som ei stor innrømming for USA, som i dag praktiserer denne tilbakebetalingstida.

- Det blir svært krevjande for oss å fase ut eksportstøtta. Det ser heller ikkje ut til å vere ein god balanse i denne teksten i forhold til dei andre formene for eksportstøtte, som eksportkredittar som USA brukar. Det er bra at det er meir fleksibilitet i nedtrappingsperioden for ost, men det står framleis fast at eksportstøtta skal vekk. Fleksibiliteten gjeld heller ikkje for andre norske produkt enn ost. Så vidt eg kan sjå gir teksten heller ikkje innrømmingar til u-land på sikkerheitsmekanisme og matvarelager, seier 2. nestleiar i Norges Bondelag, Kristin Ianssen, som er til stades på WTO-møtet i Nairobi.

Teksten blir diskutert vidare utover dagen. Det er avtalt møte kl 16 mellom medlemslanda om landbruksteksten. Det kan kome nye forslag til tekst etter det. Etter planen skal ministermøtet vere avslutta innan fredag.

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere