WTO-forslag på landbruk

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

I dag tidleg vart det lagt fram eit forslag til WTO-avtale på landbruk. I forslaget ligg nedtrapping av eksportstøtte innan 2020. Teksten blir diskutert vidare i dag

I forslaget ligg ein nedtrappingsplan fram mot full utfasing i 2020. Ost og foredla produkt får meir fleksibilitet i nedtrappingsperioden, men eksportstøtta for desse produkta må uansett bort innan 2020, om denne teksten går igjennom. Det er særleg Sveits, Canada og Noreg som blir ramma av dette, men også EU har jobba for å halde på moglegheiten for å bruke eksportstøtte. Det har vore viktig for desse landa at det er ein balanse mellom nedtrapping av eksportstøtte og  andre formene for eksportstøtte i form av eksportkredittar, spesielle former for matvarehjelp og eksport ved hjelp av statlege handelsforetak. USA brukar til dømes eksportkredittar. I teksten blir tilbakebetalingstida for eksportkredittar foreslått sett til 18 månader. Dette blir ikkje oppfatta som ei stor innrømming for USA, som i dag praktiserer denne tilbakebetalingstida.

- Det blir svært krevjande for oss å fase ut eksportstøtta. Det ser heller ikkje ut til å vere ein god balanse i denne teksten i forhold til dei andre formene for eksportstøtte, som eksportkredittar som USA brukar. Det er bra at det er meir fleksibilitet i nedtrappingsperioden for ost, men det står framleis fast at eksportstøtta skal vekk. Fleksibiliteten gjeld heller ikkje for andre norske produkt enn ost. Så vidt eg kan sjå gir teksten heller ikkje innrømmingar til u-land på sikkerheitsmekanisme og matvarelager, seier 2. nestleiar i Norges Bondelag, Kristin Ianssen, som er til stades på WTO-møtet i Nairobi.

Teksten blir diskutert vidare utover dagen. Det er avtalt møte kl 16 mellom medlemslanda om landbruksteksten. Det kan kome nye forslag til tekst etter det. Etter planen skal ministermøtet vere avslutta innan fredag.

 

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere