- Viser et ønske om endring

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne står fram som vinnerne i årets kommunevalg. Lars Petter Bartnes mener valgresultatet er viktig for norsk matproduksjon.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes foran Stortinget tidligere i år.

- At røde og grønne partier vant kommunevalget, er et signal fra velgerne om at vi ikke ønsker sentraliseringsreformene eller endringene regjeringa har satt i gang innenfor landbruket. Regjeringa har manglet vilje og evne til å satse på fornybare næringer i et grønt skifte. Det har vært avgjørende for valgresultatet, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Viktig valgresultat for norsk matproduksjon

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne står fram som vinnerne i årets kommunevalg. Bartnes mener valgresultatet er viktig for norsk matproduksjon.

- Valgresultatet viser at folk er opptatt av andre verdier for norsk matproduksjon, enn regjeringa som vil endre eierstrukturen og bærebjelkene i norsk landbruk.  sier Bartnes.

Han har særlig store forhåpninger til Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiets rolle i kommunestyrene i hele landet, etter at begge disse partiene gjorde et godt valg.

Håper på sterkere jordvern

- Med disse partiene i posisjon i kommunestyrer landet over forventer vi sterkere jordvern og bedre lokal tilrettelegging for matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes.

Om to år er det Stortingsvalg og Bartnes mener at årets valgkamp viser at landbruk står høyt på dagsorden i valgkampen.

- Jordvern og konsesjonsloven kom opp som sentrale saker mot slutten av valgkampen. Landbruk er et område partier med regjeringslyst må satse på, avslutter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere