Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes foran Stortinget tidligere i år.

- At røde og grønne partier vant kommunevalget, er et signal fra velgerne om at vi ikke ønsker sentraliseringsreformene eller endringene regjeringa har satt i gang innenfor landbruket. Regjeringa har manglet vilje og evne til å satse på fornybare næringer i et grønt skifte. Det har vært avgjørende for valgresultatet, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Viktig valgresultat for norsk matproduksjon

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne står fram som vinnerne i årets kommunevalg. Bartnes mener valgresultatet er viktig for norsk matproduksjon.

- Valgresultatet viser at folk er opptatt av andre verdier for norsk matproduksjon, enn regjeringa som vil endre eierstrukturen og bærebjelkene i norsk landbruk.  sier Bartnes.

Han har særlig store forhåpninger til Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiets rolle i kommunestyrene i hele landet, etter at begge disse partiene gjorde et godt valg.

Håper på sterkere jordvern

- Med disse partiene i posisjon i kommunestyrer landet over forventer vi sterkere jordvern og bedre lokal tilrettelegging for matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes.

Om to år er det Stortingsvalg og Bartnes mener at årets valgkamp viser at landbruk står høyt på dagsorden i valgkampen.

- Jordvern og konsesjonsloven kom opp som sentrale saker mot slutten av valgkampen. Landbruk er et område partier med regjeringslyst må satse på, avslutter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.