Vindkraft gir rein energi og lokal verdiskaping

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Vindkraftutbygging gir økt aktivitet, øke inntekter og økt skatteinngang i de berørte kommunene.

- Både jordbruket og skogbruksnæringen har utfordringer med å opprettholde inntektsgrunnlaget, og de fleste er avhengige av tilleggsinntekter. En vindkraftutbygging gir stor aktivitet og mange oppdrag for lokalt næringsliv i byggeperioden. I driftsperioden gir den varige inntekter både til lokale bønder og til kommunen, skriver prosjektleder Terje Engvik i innlegget "Vindkraft gir rein energi og lokal verdiskaping". Dette får hele lokalsamfunnet nytte av gjennom økte skatteinntekter og større handlingsrom i kommunebudsjettet. I tillegg kan det gi nye utviklingsmuligheter for lokalt næringsliv, som kan omstille seg og tilby tjenester og leveranser til en ny energinæring.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere