Vil utnytte handlingsrommet i importvernet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Vi er fornøyd med at flertallet i næringskomiteen er tydelig på å utnytte handlingsrommet i importvernet.

Generalsekretær Per Skorge, Norges Bondelag.Det sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag til innstillingen fra Stortingets næringskomite om årets jordbruksoppgjør.

Handlingsrommet

- Flertallet uttrykker at de er enige i at handlingsrommet må utnyttes. Vi forventer at dette betyr at det blir fulgt opp i statsbudsjettet til høsten. Det er helt avgjørende for å opprettholde volumet i norsk matproduksjon – det handler både om bonden og næringsmiddelindustrien, sier Skorge.

Lov om god handelsskikk

Det er også svært bra at Næringskomiteens flertall ber om at det nå startes opp et lovarbeid om en lov om god handelsskikk og at det legges til grunn at denne skal behandles i stortinget i inneværende stortingsperiode.

Bondelagets generalsekretær har også å merket seg at næringskomiteen poengterer at produktivitetsveksten i jordbruket har vært svært høy og at dette kobles mot inntektsutviklingen.

Strategi for storfekjøttproduksjon

-Vi beklager at regjeringa i sitt tilbud ikke vil gå inn på et kvalitetstilskudd på storfe, men det er bra at de nå legger opp til at det utarbeides en strategi for økning i storfekjøttproduksjon, sier Skorge og legger samtidig til: Det er grunn til å understreke at det må en helt annen satsing til dersom en skal nå landbruksmeldingas mål om økt matproduksjon.

Les også: KrF alene omå ville sende avtalen tilbake

Innstillingen om årets jordbruksoppgjør fra Næringskomiteen
 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere