Vil utnytte handlingsrommet i importvernet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Vi er fornøyd med at flertallet i næringskomiteen er tydelig på å utnytte handlingsrommet i importvernet.

Generalsekretær Per Skorge, Norges Bondelag.Det sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag til innstillingen fra Stortingets næringskomite om årets jordbruksoppgjør.

Handlingsrommet

- Flertallet uttrykker at de er enige i at handlingsrommet må utnyttes. Vi forventer at dette betyr at det blir fulgt opp i statsbudsjettet til høsten. Det er helt avgjørende for å opprettholde volumet i norsk matproduksjon – det handler både om bonden og næringsmiddelindustrien, sier Skorge.

Lov om god handelsskikk

Det er også svært bra at Næringskomiteens flertall ber om at det nå startes opp et lovarbeid om en lov om god handelsskikk og at det legges til grunn at denne skal behandles i stortinget i inneværende stortingsperiode.

Bondelagets generalsekretær har også å merket seg at næringskomiteen poengterer at produktivitetsveksten i jordbruket har vært svært høy og at dette kobles mot inntektsutviklingen.

Strategi for storfekjøttproduksjon

-Vi beklager at regjeringa i sitt tilbud ikke vil gå inn på et kvalitetstilskudd på storfe, men det er bra at de nå legger opp til at det utarbeides en strategi for økning i storfekjøttproduksjon, sier Skorge og legger samtidig til: Det er grunn til å understreke at det må en helt annen satsing til dersom en skal nå landbruksmeldingas mål om økt matproduksjon.

Les også: KrF alene omå ville sende avtalen tilbake

Innstillingen om årets jordbruksoppgjør fra Næringskomiteen
 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere