Generalsekretær Per Skorge, Norges Bondelag.Det sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag til innstillingen fra Stortingets næringskomite om årets jordbruksoppgjør.

Handlingsrommet

- Flertallet uttrykker at de er enige i at handlingsrommet må utnyttes. Vi forventer at dette betyr at det blir fulgt opp i statsbudsjettet til høsten. Det er helt avgjørende for å opprettholde volumet i norsk matproduksjon – det handler både om bonden og næringsmiddelindustrien, sier Skorge.

Lov om god handelsskikk

Det er også svært bra at Næringskomiteens flertall ber om at det nå startes opp et lovarbeid om en lov om god handelsskikk og at det legges til grunn at denne skal behandles i stortinget i inneværende stortingsperiode.

Bondelagets generalsekretær har også å merket seg at næringskomiteen poengterer at produktivitetsveksten i jordbruket har vært svært høy og at dette kobles mot inntektsutviklingen.

Strategi for storfekjøttproduksjon

-Vi beklager at regjeringa i sitt tilbud ikke vil gå inn på et kvalitetstilskudd på storfe, men det er bra at de nå legger opp til at det utarbeides en strategi for økning i storfekjøttproduksjon, sier Skorge og legger samtidig til: Det er grunn til å understreke at det må en helt annen satsing til dersom en skal nå landbruksmeldingas mål om økt matproduksjon.

Les også: KrF alene omå ville sende avtalen tilbake

Innstillingen om årets jordbruksoppgjør fra Næringskomiteen