Vil trekke lovforslag

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget, Skogeierforbundet og Norskog er sterkt kritiske til et lovforslag om endringer i vassdragsloven.

Illustrasjonsfoto: Terje Engvik.Organisasjonene mener forslaget i realiteten innebærer verdioverføringer fra distrikts-Norge til kommersielle aktører innenfor energibransjen.

Kort frist

Det er Olje- og energidepartementet som foreslår å endre en 100 år gammel regel om at erstatningene som ytes eiere av vassdrag og fallrettigheter skal plusses på med 25 prosent av erstatningssummen. Ikke bare er organisasjonene sterkt uenig i forslaget, de peker samtidig på at en månedshøringsfrist, inkludert påske, er alt for kort tid.

Mangler juridisk gjennomgang

-Dessuten mangler høringsbrevet en grundig juridisk gjennomgang av gjeldende rett innenfor erstatning ved vassdragsutbygging, samt en samfunnsmessig analyse av forslaget i et distriktspolitisk perspektiv, slår organisasjonene fast i et brev til Olje- og energidepartementet.

Inngrep i gruneiers rettigheter

Organisasjonene er meget bekymret over at forrslaget representerer økt inngrep i grunneiernes rettigheter når samfunnet finner det nødvendig å legge beslag på privateide naturressurser. - Avståelse av privat eiendom og private rettigheter til samfunnsformål er nødvendig i en del tilfelle. Men da er det avgjørende viktig at grunnlovens bestemmelser om full erstatning etterleves, heter det.

Trekk forslaget

Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og Norskog ber om at lovforslaget i foreliggende form blir trukket tilbake. – Forslaget representerer enda et tiltak som kan gi grunnlag for å stille spørsmålstegn ved om grunnlovsprinsippet om full erstatning etterleves, skriver organisasjonene.

 

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke: 901 50 624

Organisasjonenes felles høringsbrev

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere