Vil ta i bruk ny kunnskap for å få ned antall ulykker i landbruket

Publisert 16.10.2015
  • Tips en venn om denne siden

Ny forskning om ulykker i landbruket ble presentert i går.

Lars Petter Bartnes avsluttet i går konferansen ”Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket.” Konferansen presenterte ferske forskningsfunn om ulykker i norsk landbruk. Forskningsprosjektet ”Ulykker i landbruket” er finansiert av midler fra jordbruksavtalen og fra Norges forskningsråd.

- Vi bønder må være bevisst på at vi har en jobb som er utsatt for ulykker, sier Lars Petter Bartnes, og slår fast at HMS er viktig for helsa til bonden, for drifta på gården og for kvaliteten på produktene vi leverer.

- Dette forskningsprosjektet har gitt oss mye kunnskap om hvorfor det skjer ulykker på gårder. Nå må vi ta i bruk denne kunnskapen, for å unngå ulykker, slår Bartnes fast.

- God helse og sikkerhet i landbruket er avgjørende, fordi arbeidsevnen til de yrkesaktive er næringas viktigste ressurs. Ved å unngå ulykker reduserer vi risiko og sårbarhet i praksis, og kommer nærmere målet om at gården skal være en sikker arbeidsplass og et trygt sted å bo.

Kort om forskningsresultatene:

  • Bønder er ansvarlige
  • Vi har fått vite mye mer om ulykker; når, hvor, hvordan de skjer.
  • Oppmerksomhet er viktig, uhell skjer når konsentrasjonen glipper
  • HMS-kurs virker
  • Det er mulig å redusere antall ulykker med informasjon gitt i riktig tid og som er praktisk rettet

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere