Vil ta i bruk ny kunnskap for å få ned antall ulykker i landbruket

Publisert 16.10.2015
  • Tips en venn om denne siden

Ny forskning om ulykker i landbruket ble presentert i går.

Lars Petter Bartnes avsluttet i går konferansen ”Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket.” Konferansen presenterte ferske forskningsfunn om ulykker i norsk landbruk. Forskningsprosjektet ”Ulykker i landbruket” er finansiert av midler fra jordbruksavtalen og fra Norges forskningsråd.

- Vi bønder må være bevisst på at vi har en jobb som er utsatt for ulykker, sier Lars Petter Bartnes, og slår fast at HMS er viktig for helsa til bonden, for drifta på gården og for kvaliteten på produktene vi leverer.

- Dette forskningsprosjektet har gitt oss mye kunnskap om hvorfor det skjer ulykker på gårder. Nå må vi ta i bruk denne kunnskapen, for å unngå ulykker, slår Bartnes fast.

- God helse og sikkerhet i landbruket er avgjørende, fordi arbeidsevnen til de yrkesaktive er næringas viktigste ressurs. Ved å unngå ulykker reduserer vi risiko og sårbarhet i praksis, og kommer nærmere målet om at gården skal være en sikker arbeidsplass og et trygt sted å bo.

Kort om forskningsresultatene:

  • Bønder er ansvarlige
  • Vi har fått vite mye mer om ulykker; når, hvor, hvordan de skjer.
  • Oppmerksomhet er viktig, uhell skjer når konsentrasjonen glipper
  • HMS-kurs virker
  • Det er mulig å redusere antall ulykker med informasjon gitt i riktig tid og som er praktisk rettet
Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere