Miljø- og kvalitetsutvalget understreker samtidig betydningen av gode velferdsordninger.

Ei arbeidsgruppe for bedre velferdsordninger

I et innspill til styret i Norges Bondelag, viser utvalget til innspillet som ble gjort foran jordbruksforhandlingene 2012 der miljø- og kvalitetsutvalget foreslo ei arbeidsgruppe som kunne se på mulighetene for bedre velferdsordninger for bønder med omsorg for barn.

Ikke oppdatert i forhold til folketrygden

-Regelverket for refusjon av avløserutgifter ved svangerskap og fødsel er ikke oppdatert i forhold til endringer som er gjort i folketrygden. Dette fører til dårligere ordninger i landbruket enn for unge i andre yrker, het det i innspillet fra miljø- og kvalitetsutvalget som også viste til Bondelagets prinsipprogram som slår fast at Norges Bondelag skal arbeide med innføring av refusjon av avløseravgifter ved syke barn.

 

Bondelagets temaside HMS og velferdsordningene

Miljø- og kvalitetsutvalget er et rådgivende organ for styret i miljø- og kvalitetsspørsmål. Ansvarsområde er produksjonsmåte og produksjonsforhold på gården rettet inn mot overordnede og grunnleggende problemstillinger innenfor et bredt kvalitetsbegrep.