Bondelaget vil styrke næringas betydning og posisjon, illustrasjonsfoto: Odd Mehus.I et vedtak i styret i Norges Bondelag går det fram at Bondelaget vil jobbe for å øke betydningen av norsk landbruk og matproduksjon - i opinionen og hos politikere.

Styrevedtaket slår fast at landbruket er ei politisk næring og politiske vedtatte rammevilkår er avgjørende for norsk matproduksjon, landbrukets utvikling og bøndenes kår. - Å påvirke politiskvilje og vedtak løpende er derfor en høyt prioritert oppgave for Norges Bondelag, heter det.

Arbeidsmål

Bondelagsstyret legger opp til følgende arbeidsmål:

  • At landbruks- og matmeldinga blir fulgt opp i tråd med Bondelagets politikk
  • At jordbruksoppgjøret i 2013 gir grunnlag for en inntektsutvikling som reduserer forskjellen mellom jordbruket og andre grupper vesentlig
  • At Stortinget og regjeringa etter valget 2013 prioriterer norsk landbruksproduksjon, og at langsiktige rammevilkår sikres
  • Ved valget i september 2013 skal partienes landbruks- og matpolitikk ha økt betydning for velgernes person- og partivalg.

Strategier

For å nå målene, legger Bondelagsstyret opp disse strategiene:

  • Påvirke landbrukspolitkken partiene går til valg på, blant annet gjennom programmene som vedtas på partienes landsmøter våren 2013
  • Påvirke hva folk flest mener om landruks-og matpolitikk, slik at dette får økt betydning ved valget i 2013.

Årsmøtet

Delegatene til årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer blir invitert til en egen temadebatt om valg 2013. Årsmøtet får blant annet besøk av tidligere RV-leder og nå leder på Litteraturhuset i Oslo, Aslak Sira Myhre som også vil innlede om politisk arbeid fram mot valget i 2013.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Harald Velsand