Vil stoppe forsøksprosjekt med snøscooter-kjøring

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Udemokratisk -forsøksprosjektet er en uhjemlet irreversibel snikinnføring av en lovendring, heter det i et opprop.

Virke, Den Norske Turistforening (DNT), Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) og Norges Bondelag står alle bak et opprop til miljøvernminister Tine Sundtoft der organisasjonene ber om at forsøksprosjektet med fornøyelseskjøring med snøscooter blir stoppet. Miljøvernministeren har varslet at hun vil la 105 kommuner delta i prosjektet der kommunene selv kan tillate slik kjøring.

I oppropet heter det videre:

-Men når alle kommuner som ønsker å delta kan bli med,
når det parallelt settes i gang et lovarbeid slik at forsøket ikke blir reelt,
og når det ikke finnes planer for hvordan forsøket skal evalueres og kunnskapen tas i bruk,
da er det ikke lenger et forsøksprosjekt, men en fullskala endring av motorferdsel i natur under dekke av noe annet.

Dette er en uhjemlet irreversibel snikinnføring av en lovendring utenom Stortinget, og uten at hverken friluftslivet, naturvernorganisasjonene, grunneierne, skogeierne eller resten av det norske folk blir hørt.
Dette er udemokratisk.

Vi er positive til å se på hvordan motorferdselloven kan moderniseres. Men da må det gjennomføres en demokratisk prosess.

Vi krever at forsøksprosjektet stoppes og at Miljøverndepartementet iverksetter en reell lovprosess gjennom Stortinget, basert på kunnskap og høringer med berørte parter.

Les også: Dyp mistillit til ministerens scooterprosess (i Nationen)

Hensyn til landbrukets behov

Da Norges Bondelag uttalte seg om forslag til endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark i juni, understreket Bondelaget viktigheten av at regelverket tok tilstrekkelig hensyn til landbrukets allsidige behov for nødvendig motorisert ferdsel i utmark.

-Regelverket må ikke være en flaskehals for landbrukseiendommer som driver aktivt jordbruk, skogbruk eller naturbasert reiseliv. Herunder må regelverket hjemle:

  • uttak av ved for salg eller til eget bruk,
  • drift av utleiehytter,
  • jakt,
  • fiske 
  • transport av jegere og andre typer reiselivskunder med utstyr

-Regelverket må ta hensyn til at mange gårdsbruk utnytter et bredt spekter av utmarksresursene samtidig og at nyttekjøring er et inntektsgrunnlag for næringsutøvere i landbruket, understreket Bondelaget.

Bondelagets høringsbrev om endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere