Vil satse mer på drenering

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Til tross for store behov for drenering av jordbruksareal og at bøndene fra og med 2013 får inntil 1000 kr pr daa for å gjennomføre dreneringstiltak, så brukes ikke tilskuddspotten opp.

Hans Edvard Torp

Kun 62 % av dreneringstilskuddet er innvilga. 

- Når bøndene i tillegg må ut med 200 000 kr fra egen lomme for å drenere et areal på 50 daa er ikke tilskuddet tilstrekkelig, sier Hans Edvard Torp, leder i kornutvalget i Norges Bondelag, og ber om økt satsing på drenering.

Høye kostnader

Utfordringen for bøndene er at man ikke finner det lønnsomt å investere i drenering tiltross for at det har positive effekter både på klima og avlingene.
Det gis inntil 1000 kr pr daa i tilskudd til drenering. Det ble i 2013 satt av 100 millioner kroner til drenering og nye 100 millioner i 2014. I 2013 ble det innvilga dreneringssøknader for 55 millioner kroner og i 2014 for 62 millioner kroner ifølge tall fra Landbruksdirektoratet. 
Kostnadene ved drenering er høye. I områder med lite stein ligger kostnadene pr daa på om lag 4000 kroner. Kostnadene er to til tre ganger så høye dersom dreneringsarbeidet må gjøres med gravemaskin. 


Mange positive effekter ved drenering

Godt drenerte arealer gjør at man unngår å få vassjuk jord som gir dårlig rotutvikling for plantene og redusert utnyttelse av næringa i jorda.

- Vassjuk jord gir lavere avlinger og større utfordringer for meg som bonde med å finne et lagelig tidspunkt for å så og høst avlingene mine på, sier Hans Edvard Torp som produserer korn og engfrø i Vestfold.

Økte nedbørsmengder som følge av klimaendringene bekymrer han. Med vassjuk jord får man lettere jordpakkingsskader ved kjøring med tunge landbruksmaskiner og det kan også dannes lystgass (N2O) som er en skadelig klimagass.


Øk satsingen på drenering

Statistikken fra landbruksdirektoratet viser at kun 62 prosent av tilskuddet er innvilga for 2014.

- Når landbrukstellingen fra 2010 viser at grøftebehovet i norsk landbruk er på om lag 800 000 er det et behov for en ytterligere stimulering til drenering, sier Hans Edvard Torp. Han foreslår at man vurdere å øke tilskuddssatsen pr daa og at man øker kapasiteten til dreneringsentreprenørene ved å godta å utbetale areal- og kulturlandskapstilskudd for å brakke arealet den sesongen man skal drenere.

- Da stimulerer man også til å gjennomføre dreneringstiltak i løpet av vekstsesongen, noe som vil slå positivt ut på lang sikt, sier Hans Edvard Torp, leder i kornutvalget i Norges Bondelag.

Kontaktperson: Elin Marie H. Stabbetorp

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere