Vil satse mer på drenering

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Til tross for store behov for drenering av jordbruksareal og at bøndene fra og med 2013 får inntil 1000 kr pr daa for å gjennomføre dreneringstiltak, så brukes ikke tilskuddspotten opp.

Hans Edvard Torp

Kun 62 % av dreneringstilskuddet er innvilga. 

- Når bøndene i tillegg må ut med 200 000 kr fra egen lomme for å drenere et areal på 50 daa er ikke tilskuddet tilstrekkelig, sier Hans Edvard Torp, leder i kornutvalget i Norges Bondelag, og ber om økt satsing på drenering.

Høye kostnader

Utfordringen for bøndene er at man ikke finner det lønnsomt å investere i drenering tiltross for at det har positive effekter både på klima og avlingene.
Det gis inntil 1000 kr pr daa i tilskudd til drenering. Det ble i 2013 satt av 100 millioner kroner til drenering og nye 100 millioner i 2014. I 2013 ble det innvilga dreneringssøknader for 55 millioner kroner og i 2014 for 62 millioner kroner ifølge tall fra Landbruksdirektoratet. 
Kostnadene ved drenering er høye. I områder med lite stein ligger kostnadene pr daa på om lag 4000 kroner. Kostnadene er to til tre ganger så høye dersom dreneringsarbeidet må gjøres med gravemaskin. 


Mange positive effekter ved drenering

Godt drenerte arealer gjør at man unngår å få vassjuk jord som gir dårlig rotutvikling for plantene og redusert utnyttelse av næringa i jorda.

- Vassjuk jord gir lavere avlinger og større utfordringer for meg som bonde med å finne et lagelig tidspunkt for å så og høst avlingene mine på, sier Hans Edvard Torp som produserer korn og engfrø i Vestfold.

Økte nedbørsmengder som følge av klimaendringene bekymrer han. Med vassjuk jord får man lettere jordpakkingsskader ved kjøring med tunge landbruksmaskiner og det kan også dannes lystgass (N2O) som er en skadelig klimagass.


Øk satsingen på drenering

Statistikken fra landbruksdirektoratet viser at kun 62 prosent av tilskuddet er innvilga for 2014.

- Når landbrukstellingen fra 2010 viser at grøftebehovet i norsk landbruk er på om lag 800 000 er det et behov for en ytterligere stimulering til drenering, sier Hans Edvard Torp. Han foreslår at man vurdere å øke tilskuddssatsen pr daa og at man øker kapasiteten til dreneringsentreprenørene ved å godta å utbetale areal- og kulturlandskapstilskudd for å brakke arealet den sesongen man skal drenere.

- Da stimulerer man også til å gjennomføre dreneringstiltak i løpet av vekstsesongen, noe som vil slå positivt ut på lang sikt, sier Hans Edvard Torp, leder i kornutvalget i Norges Bondelag.

Kontaktperson: Elin Marie H. Stabbetorp

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere