I et brev til justis og beredskapsminister Grete Faremo uttrykker de tre organisasjonene stor bekymring med tanke på det midlertidige lovforslaget som ble lagt fram da Den europeiske meneskerettighetsdomstolen i juni vendte tommelen ned for tomtefesteloens paragraf 33.

Midlertidig lov øker konfliktnivået

-Forslaget vil øke konfliktnivået i denne typen saker, snarere enn å forhindre tvister og usikkerhet fram til endelig lov er på plass. Dette bør etter vårt syn unngås ettersom ressursene heller bør konsentreres om å oppnå en varig god løsning, skriver de tre organisasjonene.

Ønsker en god og framtidsrettet løsning

Samtidig legger organisajsonene vekt på at prosessen forutfor den endelige loven er godt balansert. - Anledningen må nyttes til å gå en god og fremtidsrettet løsning på disse vanskelige spørsmålene. Vi ønsker å bidra på en konstruktiv måte og ser det som svært viktig at det gjøres et grundig arbeid hvor både festere og bortfestere deltar i prosessen, skriver Norges Skogeierforbund, Norskog og Norges Bondelag.

Les også: Regjeringen må endre tomtefesteloven

Bondelagets temasider tomtefeste

Kontaktperson i Norges Bondelag: Per Skorge