Vil ikke ha GMO-fôr i norsk landbruk

Publisert 12.03.2015
  • Tips en venn om denne siden

Fôrprodusenter sier de vil vurdere å importere GMO-råvarer til Norge dersom det blir etterspurt.

I dagens Nationen kommer det fram at noen fòrprodusentener vil vurdere å importere GMO-råstoff til Norge dersom markedet etterspør det.  

- Vi tror og håper at det ikke vil bli noe marked for dette i Norge. Bøndene har inntatt en føre-var-holdning ved å si nei til bruken av genmodifiserte organismer i matproduksjon. Denne holdningen ligger fast. Det er fortsatt for stor usikkerhet knyttet til konsekvensene dette kan ha for natur, miljø og mennesker, og skepsisen er stor også blant forbrukerne, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.   

Denne uka anbefalte Miljødirektoratet et forbud mot dyrking av den genmodifiserte maistypen MON810 i Norge, men ikke et forbud mot import. Direktoratet vil vurdere ytterligere åtte organismer på samme måte i perioden som kommer. Det er Landbruks- og matdepartementet som tar den endelige avgjørelsen i alle sakene. Bondelaget mener at et forbud mot dyrking også må gjelde for import.   

- For oss er det viktig å holde landbruket fritt for GMO, også i dyrefòret. Dette er et konkurransefortrinn vi har i Norge, som vi håper departementet ser verdien av å ta vare på, sier Per Skorge.   

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere