Vil ikke ha GMO-fôr i norsk landbruk

Publisert 12.03.2015
  • Tips en venn om denne siden

Fôrprodusenter sier de vil vurdere å importere GMO-råvarer til Norge dersom det blir etterspurt.

I dagens Nationen kommer det fram at noen fòrprodusentener vil vurdere å importere GMO-råstoff til Norge dersom markedet etterspør det.  

- Vi tror og håper at det ikke vil bli noe marked for dette i Norge. Bøndene har inntatt en føre-var-holdning ved å si nei til bruken av genmodifiserte organismer i matproduksjon. Denne holdningen ligger fast. Det er fortsatt for stor usikkerhet knyttet til konsekvensene dette kan ha for natur, miljø og mennesker, og skepsisen er stor også blant forbrukerne, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.   

Denne uka anbefalte Miljødirektoratet et forbud mot dyrking av den genmodifiserte maistypen MON810 i Norge, men ikke et forbud mot import. Direktoratet vil vurdere ytterligere åtte organismer på samme måte i perioden som kommer. Det er Landbruks- og matdepartementet som tar den endelige avgjørelsen i alle sakene. Bondelaget mener at et forbud mot dyrking også må gjelde for import.   

- For oss er det viktig å holde landbruket fritt for GMO, også i dyrefòret. Dette er et konkurransefortrinn vi har i Norge, som vi håper departementet ser verdien av å ta vare på, sier Per Skorge.   

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere