Vil hjelpe bonden å velge klimasmart

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag og Norsk landbruksrådgiving markerte i dag oppstarten av landbrukets eget klimaråd. – Vi gleder oss skikkelig til å komme i gang med å gjøre norsk mat enda mer klimasmart, sa Bjørn Gimming, styremedlem i Norges Bondelag.

Bjørn Gimming og Charlotte Forsberg

Konferansen Klima og landbruk gikk av stabelen i Sarpsborg 2. juni. Her ble oppstarten av en nasjonal klimarådgivningstjeneste for gårdbrukere feiret med kake og appeller. Tilbudet skal drives av Norges Bondelag og Norsk landbruksrådgiving.

- Et mer klimasmart landbruk handler små og store tiltak i drifta på gården hver eneste dag, og jeg er overbevist om at Klimarådgivning for gårdbrukere spille en nøkkelrolle, sa Gimming, som også vil lede styringsgruppen til klimaprosjektet fremover.

Nestleder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, var også tilstede på markeringen.

- Norske bønder er en del av klimaløsningen, og det er utrolig bra at det norske landbruket går foran i klimakampen, sa Eiterjord under sin appell.

Gav stafettpinnen videre

Klima Østfold har som mål å gjøre fylkets kommuner mer klimavennlig. Over de siste to årene har Klima Østfold jobbet med formidling av praktiske klimaløsninger for landbruket. Konferansen Klima og landbruk markerte avslutningen av Klima Østfolds landbruksprosjekt, og prosjektleder Charlotte Forsberg ga stafettpinnen videre Bondelaget og Norsk landbruksrådgiving.

- Det har vært spennende å jobbe sammen med hele næringa i Østfold og oppleve stor interesse for et komplekst tema. Jeg er utrolig glad for at landbruksrådgivningen og bondelaget sentralt nå tar over stafettpinnen og kan dra nytte av det arbeidet som har blitt lagt ned her i Østfold, sa Charlotte Forsberg, prosjektleder for Klimasmart landbruk Østfold.

Bjørn Gimming takket under konferansen Klima Østfold for innsatsen.

- Gjennom sitt arbeid har Klima Østfold både lagt et viktig grunnlag for å forberede og motivere næringen til klimainnsats. De mange klimasmarte bøndene i Østfold vil også være viktige rollemodeller for videre arbeid, sa Gimming.

Samlet landbruk står bak klimasatsing

Over 20 bedrifter og organisasjoner i landbruksnæringen har vært med å starte opp prosjektet, og Gimming forteller at det har vært et viktig å få samlet hele næringen om satsingen.

- Dette er ikke et løft en enkelt aktør vil klare alene. Vi er derfor veldig glade for at et samlet landbruk står bak klimasatsingen, sa Gimming.

Organisasjonene og bedriftene som sammen med Norges Bondelag og Norsk landbruksrådgiving har vært med å starte opp Klimarådgiving for gårdbrukere vil fortsette sitt engasjement gjennom å sitte i prosjektets referansegruppe er.

Prosjektets referansegruppe består av: TINE, NIBIO, Dataflyt i landbruket, Animalia, FMLA Østfold, Landbruksdirektoratet, TYR, Nortura, GENO, Honningsentralen, Jordbruksverket, Matmerk, KLF, Norsvin, Norsk Fjørfelag, Norgesfôr, Felleskjøpet Agri, Norges Skogeierforbund, Norsk Landbrukssamvirke, Norges Gartnerforbund, Gartnerhallen, Norsk bonde- og småbrukarlag, Miljødirektoratet og Q-meieriene.

Les mer om prosjektet på Norsk landbruksrådgiving sine hjemmesider.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere