Vil ha nordisk antibiotikapraksis i hele EU

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Bønder i Norden ber sine ministre om å stå på for at EU forbyr forebyggende antibiotikabehandling til husdyr.

Sylvi Listhaug får brev fra Bartnes og de nordiske bondeorganisasjonene for å stramme inn antibiotikabruken i EU.Bondelagsleder Lars Petter Bartnes overrekte i dag et brev til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Brevet er fra bondeorganisasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Bondeorganisasjonene ber sine ministre presse på i EU-forhandlinger om å forby forebyggende bruk av antibiotika hos husdyr, med mål om mindre antibiotikaresistens. Det samme brevet er sendt til ministre i alle de nordiske landene. - Med samlet stemme håper vi å kunne sette trykk på våre politikere.

Bakgrunnen for utspillet er blant annet at de nordiske politikerne har gått sammen i kampen mot antibiotika gjennom nordisk ministerråd.  Nå pågår det intensive forhandlinger i EU om framtidas regelverk for bruk av legemidler på husdyr.

- Jeg er glad for engasjementet, og samarbeidet i de nordiske landene. Jo lenger sør i Europa vi kommer, desto større utfordring er det med mye bruk av antibiotika i til husdyr. Norden er en foregangsregion på dette området, sa Sylvi Listhaug.

Statsråden fikk også med et likelydende brev til helseminister Bent Høie.

- Vi vet at antibiotikaresistens hos folk og dyr er en global trussel mot folkehelsa. Å gi medisiner til friske dyr er unødvendig og uansvarlig, og er med på å øke antibiotikaresistensen hos både dyr og folk, sa Lars Petter Bartnes.

I mange europeiske land er det praksis å gi hele flokker av husdyr forebyggende antibiotikabehandling. Husdyrproduksjonen i de nordiske landene viser at man kan drive effektivt og godt uten forebyggende bruk av antibiotika. Den gode dyrehelsa bygges på gode forhold for dyra i fjøset, systematisk sykdomsutrydding og smittebeskyttelse, samt kun behandling av de dyra som er syke.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere