Vil ha nordisk antibiotikapraksis i hele EU

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Bønder i Norden ber sine ministre om å stå på for at EU forbyr forebyggende antibiotikabehandling til husdyr.

Sylvi Listhaug får brev fra Bartnes og de nordiske bondeorganisasjonene for å stramme inn antibiotikabruken i EU.Bondelagsleder Lars Petter Bartnes overrekte i dag et brev til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Brevet er fra bondeorganisasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Bondeorganisasjonene ber sine ministre presse på i EU-forhandlinger om å forby forebyggende bruk av antibiotika hos husdyr, med mål om mindre antibiotikaresistens. Det samme brevet er sendt til ministre i alle de nordiske landene. - Med samlet stemme håper vi å kunne sette trykk på våre politikere.

Bakgrunnen for utspillet er blant annet at de nordiske politikerne har gått sammen i kampen mot antibiotika gjennom nordisk ministerråd.  Nå pågår det intensive forhandlinger i EU om framtidas regelverk for bruk av legemidler på husdyr.

- Jeg er glad for engasjementet, og samarbeidet i de nordiske landene. Jo lenger sør i Europa vi kommer, desto større utfordring er det med mye bruk av antibiotika i til husdyr. Norden er en foregangsregion på dette området, sa Sylvi Listhaug.

Statsråden fikk også med et likelydende brev til helseminister Bent Høie.

- Vi vet at antibiotikaresistens hos folk og dyr er en global trussel mot folkehelsa. Å gi medisiner til friske dyr er unødvendig og uansvarlig, og er med på å øke antibiotikaresistensen hos både dyr og folk, sa Lars Petter Bartnes.

I mange europeiske land er det praksis å gi hele flokker av husdyr forebyggende antibiotikabehandling. Husdyrproduksjonen i de nordiske landene viser at man kan drive effektivt og godt uten forebyggende bruk av antibiotika. Den gode dyrehelsa bygges på gode forhold for dyra i fjøset, systematisk sykdomsutrydding og smittebeskyttelse, samt kun behandling av de dyra som er syke.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere