Sylvi Listhaug får brev fra Bartnes og de nordiske bondeorganisasjonene for å stramme inn antibiotikabruken i EU.Bondelagsleder Lars Petter Bartnes overrekte i dag et brev til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Brevet er fra bondeorganisasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Bondeorganisasjonene ber sine ministre presse på i EU-forhandlinger om å forby forebyggende bruk av antibiotika hos husdyr, med mål om mindre antibiotikaresistens. Det samme brevet er sendt til ministre i alle de nordiske landene. - Med samlet stemme håper vi å kunne sette trykk på våre politikere.

Bakgrunnen for utspillet er blant annet at de nordiske politikerne har gått sammen i kampen mot antibiotika gjennom nordisk ministerråd.  Nå pågår det intensive forhandlinger i EU om framtidas regelverk for bruk av legemidler på husdyr.

- Jeg er glad for engasjementet, og samarbeidet i de nordiske landene. Jo lenger sør i Europa vi kommer, desto større utfordring er det med mye bruk av antibiotika i til husdyr. Norden er en foregangsregion på dette området, sa Sylvi Listhaug.

Statsråden fikk også med et likelydende brev til helseminister Bent Høie.

- Vi vet at antibiotikaresistens hos folk og dyr er en global trussel mot folkehelsa. Å gi medisiner til friske dyr er unødvendig og uansvarlig, og er med på å øke antibiotikaresistensen hos både dyr og folk, sa Lars Petter Bartnes.

I mange europeiske land er det praksis å gi hele flokker av husdyr forebyggende antibiotikabehandling. Husdyrproduksjonen i de nordiske landene viser at man kan drive effektivt og godt uten forebyggende bruk av antibiotika. Den gode dyrehelsa bygges på gode forhold for dyra i fjøset, systematisk sykdomsutrydding og smittebeskyttelse, samt kun behandling av de dyra som er syke.