Vil ha narasinfri kyllingproduksjon

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag ønsker å utvikle en kyllingproduksjon fri for narasin. Næringa satser på forskning som skal klarlegge om dette er mulig uten økt sykdomsforekomst hos kylling.

I en artikkel i Dagens Næringsliv i dag hevder professorene Tore Midtvedt fra Karolinska instituttet og Ørjan Olsvik fra Universitetet i Tromsø at narasin, et koksdiostatika som blir brukt i kyllingfor, indirekte kan medføre resistens mot antibiotika brukt i humanmedisin.

Narasin godkjent av norske myndigheter

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge. - Den kunnskapen vi sitter på i dag gir ikke grunnlag for å hevde at det er noen sammenheng mellom bruken av narasin i kyllingfor og økt risiko for resistensutvikling hos sykdomsfremkallende bakterier hos folk, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

- Skulle vi slutte å bruke narasin over natta risikerer vi at forekomstene av andre sykdommer øker. Dette vil både medføre lidelser for dyrene og behov for behandling av disse sykdommene med antibiotikatyper som kan gi resistens med betydning for folkehelsa. Det ønsker vi ikke, understreker Skorge.

Norske myndigheter har godkjent bruk av narasin og andre koksidiostatika til fjørfe som et fôrtilsetningsstoff for å forebygge parasittinfeksjoner, og ikke som fôrantibiotika. Bruk av koksidiostatika har ikke vist resistensutvikling mot antibiotika som er relevant for folkehelsa, og det er en viktig grunn til at dette er godkjent som fôrtilsetningsstoff. Koksidiostatikamedikamenter blir ikke brukt i behandling av mennesker.

Ønsker mer kunnskap

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har i en utredning om resistens pekt på at det bør undersøkes om det kan være en indirekte sammenheng mellom bruk av koksidiostatika og enkelte former for resistens. Fjørfenæringa er opptatt av å få avklart dette, med per i dag er det ingen sikre holdepunkter for at det er en slik sammenheng.

- Norge har det laveste antibiotikaforbruket i husdyrholdet i Europa. En promille av kyllingene ble behandlet med antibiotika i fjor. Som produsenter må vi stole på de vurderingene fagmyndighetene gjør til enhver tid. I Norge og EU er Narasin godkjent som et fôrtilsetningsstoff mot parasitter og ikke som et forantibiotika, og det forholder vi oss til, sier Per Skorge.

Håper å finne alternativer

- Norges Bondelag er likevel opptatt av å utvikle en kyllingproduksjon fri for koksidiostatika. Næringa satser på forskning som skal klarlegge om dette er mulig uten at forekomsten av andre sykdommer hos kylling. Næringa søkt om støtte til et større forskningprosjekt med mål om å finne gode alternativer til narasin. Dersom vi lykkes, vil vi være det eneste landet i verden som klarer dette, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere