Vil ha en balansert maktfordeling

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Mål = en velfungerende matvarekjede. For å få til det må det være en sunn konkurranse og en balansert maktfordeling.

Matkjedeutvalget ble ledet av Einar Stensnæs, t.v., arkivfoto: Kjetil Randem.Da generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag deltok i dialogmøtet med Dagligvarelovutvalget fredag, viste han til at en velfungerende matvarekjede kjennetegnes av at forbrukerne sikres en rimelig andel av ytelser i verdikjeden for mat uttrykt gjennom pris, utvalg, kvalitet og tilgjengelighet. Samtidig mente Bondelagets generalsekretær at utviklingen i dag går raskt i feil retning - i motsatt retning av en sunn konkurranse og en balansert maktfordeling både horisontalt og vertikalt.

Behov for egen lov

- Det er behov for en egen lov som regulerer forhold i verdikjeden som ikke reguleres av konkurranseloven eller andre eksisterende lover, understreket Skorge. - Lovutvalget må foreslå lovtekster som regulerer de konkrete forhold som matkjedeutvalget påpekte. Norges Bondelag vil  ha en lov som konkret regulerer aktørenes adferd og som gir mulighet for sanksjoner dersom loven  ikke følges.

Håndheving

Samtidig må det etableres en egen håndhevingsmekanisme som blant annet sikrer anonymitet, gir anledning til å gi bindende forhåndsuttalelser og har en selvstendig overvåkingsrolle, sa generalsekretær Per Skorge som langt fra ønsket noen "kardemommelov".

Uheldig samfunnsutvikling

Generalsekretær Per Skorge viste til matkjedeutvalgets omtale av maktforsyvningen i matvarekjeden som en uheldig samfunnsutvikling som påvirker viktige samfunns- og forbrukerinteresser.

På  bekostning av forbrukerne

- Det er gjennomgående oppfattet som et problem, sa Skorge og pekte på den samme debatten i USA og EU, - at dagligvarekjeder har fått for stor makt i verdikjeden - på bekostning av forbrukere, leverandører og produsenter.

Utfordrer nasjonale mål

- Maktforsyvningen i verdikjeden er en utvikling som utfordrer nasjonale mål knyttet til matproduksjon, distriktspolitikk, sysselsetting og norsk matkultur. Fortjenestepotensialet for de ulike aktørene i matvarekjeden står ikke i forhold til innsats og risiko, sa generalsekretær Per Skorge på dialogmøtet med Dagligvarelovutvalget, et møte der det også var innlegg fra LO, DLF, Virke, NHO, Forbrukerrådet og Senter for forbruksforskning

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere