WWF kunngjorde i en pressemelding onsdag 8.november at de saksøker staten og krever ny norsk ulveforvaltning. Bakgrunnen er at de mener dagens forvaltning er i strid med både Grunnloven, natumangfoldloven og Bernkonvensjonen. Naturvernorganisasjonen har samtidig krevd øyeblikkelig stopp av ulvejakten i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark ved å kreve midlertidig forføyning.

- Vi frykter hva en stans i jakten vil ha å si for de som allerede lever med ulven tett innpå seg. Uten jakt vil trolig ulven flytte seg til andre og nye områder og skape problemer for folk og beitenæring, sier Frogner, og minner om den blodige sommeren de som lever i disse områdene har lagt bak seg med rekordmange ulveangrep på sau og lam.

- Vi kan ikke se at lisensjakten er i strid med Grunnloven, Bernkonvensjonen eller naturmangfoldsloven slik WWF hevder, sier Frogner som understreker at hverken han eller noen andre i Norges Bondelag har sett stevningen.

Grundig gjennomgang

Vinteren 2017 gikk Stortinget grundig igjennom regelverket, blant annet på grunnlag av betenkninger og muntlige fremstillinger fra juridisk ekspertise innenfor Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Ekspertenes vurderinger av regelverket var stort sett samsvarende, med unntak for utredningen fra WWFs egne advokater som skilte seg markant ut fra de øvrige betenkningene.

- Stortingets vurderinger når det gjelder forvaltningen av ulvestammen står derfor på et meget solid rettslig grunnlag. Dette regelverket ligger også til grunn for det endelige vedtaket om å ta ut 26 ulver utenfor ulvesonen, sier Frogner.

Rovviltnemndene fastslo også en lisensjakt på inntil 24 ulver innenfor ulvesonen.

- Vi forutsetter at det vedtaket følges opp av Klima- og miljødepartementet i god tid før jul, sier Einar Frogner.