Vil ha 64 000 bondelagsmedlemmer

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Bli medlem i Bondelaget, oppfordrer Frøydis Haugen.
Bli medlem i Bondelaget, oppfordrer Frøydis Haugen.

Bondelaget er organisasjonen for alle bønder og for alle som er opptatt av hvordan maten produseres. – Nå setter vi inn støtet for å få enda flere med på laget, sier Frøydis Haugen og sparker i gang nasjonal vervemåned.

I hele november vil verving stå sentralt i bondelaget. Hele organisasjonen utfordres til å gjøre en innsats for å få enda flere bondelagsmedlemmer. Målet er å nå 64 000 medlemmer innen nyttår.

- Våre medlemmer produserer trygg mat over hele landet. Våre medlemmer er også de som støtter opp om norsk landbruk ved å velge norsk mat i butikken, sier Frøydis Haugen, som er andre nestleder og vervegeneral i Norges Bondelag. - For at Bondelaget skal være en slagkraftig organisasjon er det avgjørende at vi har mange med oss. Det har vi, men jeg vet at vi kan bli flere. Det mange som rett og slett aldri har blitt spurt om å bli medlem, sier Haugen.

Bondelaget er landets største organisasjon for bønder og andre med hjerte for norsk matproduksjon. Ved forrige årsskifte nådde vi 63 000 medlemmer, det høyeste medlemstallet på tjue år. Nå har vi som mål å bli tusen flere.

Hvem verver flest?

Lokallag og fylkeslag utfordres til en konkurranse om hvem som verver flest medlemmer i løpet av november.

Frøydis Haugen har rådene klare:

- Inviter til arrangementer, lag vervestafett, by på en kopp kaffe, og fortell hvorfor folk bør være medlem i Bondelaget. Vi jobber for et aktivt landbruk i hele landet og trygg norsk mat til alle, sier Haugen og utfordrer særlig lagene til å være kreative i vervearbeidet.

Det blir solide premier til de som verver flest. Vi regner ut hvem som har størst medlemsvekst både i prosent og antall.

  • Det beste lokallaget får besøk av selveste bondelagsleder Lars Petter Bartnes til et ønsket arrangement.
  • Det beste fylkeslaget får en kveld med veldig god mat at vår Bondelagskokk Nils Henning Nesje.
  • Den personen som verver flest medlemmer blir invitert til Norges Bondelags årsmøte i juni 2018. 

Vi sender disse karene på besøk til beste fylkeslag og beste lokallag i årets vervekonkurranse. Bondelagskokk Nils Henning Nesje og bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere