I hele november vil verving stå sentralt i bondelaget. Hele organisasjonen utfordres til å gjøre en innsats for å få enda flere bondelagsmedlemmer. Målet er å nå 64 000 medlemmer innen nyttår.

- Våre medlemmer produserer trygg mat over hele landet. Våre medlemmer er også de som støtter opp om norsk landbruk ved å velge norsk mat i butikken, sier Frøydis Haugen, som er andre nestleder og vervegeneral i Norges Bondelag. - For at Bondelaget skal være en slagkraftig organisasjon er det avgjørende at vi har mange med oss. Det har vi, men jeg vet at vi kan bli flere. Det mange som rett og slett aldri har blitt spurt om å bli medlem, sier Haugen.

Bondelaget er landets største organisasjon for bønder og andre med hjerte for norsk matproduksjon. Ved forrige årsskifte nådde vi 63 000 medlemmer, det høyeste medlemstallet på tjue år. Nå har vi som mål å bli tusen flere.

Hvem verver flest?

Lokallag og fylkeslag utfordres til en konkurranse om hvem som verver flest medlemmer i løpet av november.

Frøydis Haugen har rådene klare:

- Inviter til arrangementer, lag vervestafett, by på en kopp kaffe, og fortell hvorfor folk bør være medlem i Bondelaget. Vi jobber for et aktivt landbruk i hele landet og trygg norsk mat til alle, sier Haugen og utfordrer særlig lagene til å være kreative i vervearbeidet.

Det blir solide premier til de som verver flest. Vi regner ut hvem som har størst medlemsvekst både i prosent og antall.

  • Det beste lokallaget får besøk av selveste bondelagsleder Lars Petter Bartnes til et ønsket arrangement.
  • Det beste fylkeslaget får en kveld med veldig god mat at vår Bondelagskokk Nils Henning Nesje.
  • Den personen som verver flest medlemmer blir invitert til Norges Bondelags årsmøte i juni 2018. 

Vi sender disse karene på besøk til beste fylkeslag og beste lokallag i årets vervekonkurranse. Bondelagskokk Nils Henning Nesje og bondelagsleder Lars Petter Bartnes.