Vil gi all dyrka og drykbar mark et juridisk vern

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Økt matproduksjon basert på norske ressurser forutsetter et sterkere vern av matjord.

Det slår styret i Norges Bondelag fast og går inn for at all dyrka og dyrkbar mark skal få et juridisk vern. - Der matjord må vike for særlig viktige samfunnsinteresser, legges dispensasjonsadgangen til Landbruks- og matdepartementet/fylkesmannen, heter det i vedtaket.

Vedtaket i styret følger opp startegien som ble foreslått av en egen prosejktgruppe som skulle legge fram en egen jordvernstrategi for organisasjonen, ei gruppe som ble ledet av andre nestleder Brita Skallerud.

I vedtaket heter det videre at det skal jobbes med å

  • etablere et nasjonalt matjordmål med minimum 1,8 dekar fulldyrka mark per inbygger,
  • etablere et nytt nasjonalt jordvernmål, basert på halvering av omdisponeringstallene i perioden 2005-2010, der maksimal årlig omdisponering av dyrka mark er 3.800 dekar, og dyrkbar amrk er 2.800 dekar. Begge målene skal nås innen 2020.
  • kreve at det må nydyrkes det dobbelte av tapt areal i samme klimatiske- og topografiske område når vern av matjord må vike for nasjonalt viktige samfunnsinteresser.

les også:

Bondelagets temaside jordvern

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere