Vil gi all dyrka og drykbar mark et juridisk vern

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Økt matproduksjon basert på norske ressurser forutsetter et sterkere vern av matjord.

Det slår styret i Norges Bondelag fast og går inn for at all dyrka og dyrkbar mark skal få et juridisk vern. - Der matjord må vike for særlig viktige samfunnsinteresser, legges dispensasjonsadgangen til Landbruks- og matdepartementet/fylkesmannen, heter det i vedtaket.

Vedtaket i styret følger opp startegien som ble foreslått av en egen prosejktgruppe som skulle legge fram en egen jordvernstrategi for organisasjonen, ei gruppe som ble ledet av andre nestleder Brita Skallerud.

I vedtaket heter det videre at det skal jobbes med å

  • etablere et nasjonalt matjordmål med minimum 1,8 dekar fulldyrka mark per inbygger,
  • etablere et nytt nasjonalt jordvernmål, basert på halvering av omdisponeringstallene i perioden 2005-2010, der maksimal årlig omdisponering av dyrka mark er 3.800 dekar, og dyrkbar amrk er 2.800 dekar. Begge målene skal nås innen 2020.
  • kreve at det må nydyrkes det dobbelte av tapt areal i samme klimatiske- og topografiske område når vern av matjord må vike for nasjonalt viktige samfunnsinteresser.

les også:

Bondelagets temaside jordvern

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere