Jordbrukets forhandlingsutvalg med Småbrukarlaget og Bondelaget er nå konstituert, og jordbruket er klare til å følge opp Stortingets vedtak om å fordele rammen.   

I behandlingen av jordbruksoppgjøret i Stortinget vedtok Stortinget en ramme på 625 millioner kroner og føringer for fordelingen, og sendte oppgjøret tilbake til partene.

- Jordbruket følger opp Stortingets vedtak og går til møtene om å fordele midlene for et best mulig resultat for bonden ut fra våre prioriteringer og Stortingets føringer, sier Lars Petter Bartnes.

Det første møtet med staten blir onsdag. Tidsløpet framover er ikke avklart.