Vil endre yrkessjåførforskriften

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget og Gartnerforbundet peker på at kravene i Yrkessjåførforskriften medfører store kostnader og tidsbruk som ikke står i forhold til virksomhetens om utføres.

Ole Jakob Rustad, Traktor og Landbruksmaskinimportørenes Forening (TLIF), Arild Bustnes, næringspolitisk sjef i Norges Bondelag, Bård Hoksrud, FrP, statssekretær i Samferdselsdepartementet og Amund Johnsrud, seniorrådgiver i Norges Bondelag, foto: Jogeir Agjeld, Bedre gardsdrift.Norges Bondelag og Norsk Gartnerforbund tok opp praktiseirngen av Yrkessjåførforskriften da de nylig møtte statssekretær Bård Hooksrud i Samferdselsdepartementet. - Det er urimelig at produsentene må være omfattet av samme krav til yrkessjåførkompetanse som profesjonelle transportører, med transport som hovedaktivitet, understreker de to organisasjonene i et notat som ble statssekretæren til del.

Eksempler på transport

Bondelaget og Gartnerforbundet viser til

  • gartnere som frakter blomster og planter til lokale utsalgssteder eller grossister,
  • kornprodusenter som frakter korn til mottaksanlegg noen få ganger i/eller etter treskesesongen,
  • andre bønder og gartnere som bringer med seg varepartier for salg på Bondens marked eller til et torg.

-Vi ser det som urimelig at disse må være omfattet av samme krav til yrkessjåførkompetanse som profesjonelle transportører, med transport som hovedaktivitet, skriver de to organisasjonene.

Et positivt bidrag

- Det vil være et positivt bidrag for å forenkle arbeidssituasjonen og minske kostnadene for mange av våre medlemmer, og tilsvarende næringsdrivende. hvis vegtrafikkmyndighetene avklarte virkeområdet for forskriften skal være noe mer avgrenset enn den praksis som er i ferd med å utvikle seg, understreker Norges Bondelag og Norsk Gartnerforbund.

Bil brukt til egen drift

Den omtalte forskriftens første paragraf  handler om sjåfører som mot vederlag ønsker å drive gods- og persontrafikk. - Så lenge man bare bruker lastebileni egen gårdsdrift/gartnervirksomhet og ikke tar betalte oppdrag fra andre, mener vi en ikke utfører transporttjenester mot vederlag, og derfor ikke trenger å bli omfattet av etterutdanningskravet i forskriften, skriver organisasjonene.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Amund Johnsrud.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere