Vil endre yrkessjåførforskriften

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget og Gartnerforbundet peker på at kravene i Yrkessjåførforskriften medfører store kostnader og tidsbruk som ikke står i forhold til virksomhetens om utføres.

Ole Jakob Rustad, Traktor og Landbruksmaskinimportørenes Forening (TLIF), Arild Bustnes, næringspolitisk sjef i Norges Bondelag, Bård Hoksrud, FrP, statssekretær i Samferdselsdepartementet og Amund Johnsrud, seniorrådgiver i Norges Bondelag, foto: Jogeir Agjeld, Bedre gardsdrift.Norges Bondelag og Norsk Gartnerforbund tok opp praktiseirngen av Yrkessjåførforskriften da de nylig møtte statssekretær Bård Hooksrud i Samferdselsdepartementet. - Det er urimelig at produsentene må være omfattet av samme krav til yrkessjåførkompetanse som profesjonelle transportører, med transport som hovedaktivitet, understreker de to organisasjonene i et notat som ble statssekretæren til del.

Eksempler på transport

Bondelaget og Gartnerforbundet viser til

  • gartnere som frakter blomster og planter til lokale utsalgssteder eller grossister,
  • kornprodusenter som frakter korn til mottaksanlegg noen få ganger i/eller etter treskesesongen,
  • andre bønder og gartnere som bringer med seg varepartier for salg på Bondens marked eller til et torg.

-Vi ser det som urimelig at disse må være omfattet av samme krav til yrkessjåførkompetanse som profesjonelle transportører, med transport som hovedaktivitet, skriver de to organisasjonene.

Et positivt bidrag

- Det vil være et positivt bidrag for å forenkle arbeidssituasjonen og minske kostnadene for mange av våre medlemmer, og tilsvarende næringsdrivende. hvis vegtrafikkmyndighetene avklarte virkeområdet for forskriften skal være noe mer avgrenset enn den praksis som er i ferd med å utvikle seg, understreker Norges Bondelag og Norsk Gartnerforbund.

Bil brukt til egen drift

Den omtalte forskriftens første paragraf  handler om sjåfører som mot vederlag ønsker å drive gods- og persontrafikk. - Så lenge man bare bruker lastebileni egen gårdsdrift/gartnervirksomhet og ikke tar betalte oppdrag fra andre, mener vi en ikke utfører transporttjenester mot vederlag, og derfor ikke trenger å bli omfattet av etterutdanningskravet i forskriften, skriver organisasjonene.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Amund Johnsrud.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere