Vil du følge med så følg bondelaget.no

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Om litt over et år er det Stortingsvalg. Norges Bondelag prioriterer arbeidet mot valget, og du kan følge med her!

Valget kan fort bli avgjørende for et landbruk over hele landet, arkivfoto: Per Ole RanbergNorges Bondelag har opprettet et eget prosjekt som skal bidra til at landbruket blir et viktig tema fram mot -og under- Stortingsvalget 2013. Du kan følge med gjennom å abonnere på nyhetene fra bondelaget.no som har som mål å synliggjøre hva Bondelaget gjør, hva Bondelaget sier og hva Bondelaget oppnår.

På høyre side på forsiden av bondelaget.no finner du en gul boks der du kan "tegne" abonnement. Det koster selvfølgelig ingenting, og du kan velge hvor ofte du vil ha nyhetene tilsendt på epost, og hvilke temaer du vil nyhetene skal handle om. Temaene er på sin side delt opp i Bondelagets prioriterte arbeidsområder, akkurat som temasidene på bondelaget.no er det. Du kan også når som helst si opp abonnementet på nyheter fra Bondelagets nettsider - nyheter som du også kan lese på mobilen din med denne adressen: m.bondelaget.no.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere