Vil du bli med oss til Malawi?

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bonde i Malawi

Nå har du mulighet til å besøke kollegaer og lære mer om landbruk i Malawi. Les mer om hvordan du kan bli med på turen.

I februar 2018 reiser Norges Bondelag på studietur for å følge utviklinga på vårt bistandsprosjekt i landbruket i Malawi. Bønder støtter bønder er et bistandsprosjekt i regi av Utviklingsfondet, med Norges Bondelag og våre medlemmer som viktige  bidragsytere.

Bli med på tur

Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag reiser på studietur til Malawi for å følge opp bistandsprosjektet Bønder støtter Bønder. Målet er se hva midlene fra våre organisasjoner og våre medlemmer går til, og hente med oss inspirasjon hjem for å gjøre en enda bedre jobb med kunnskapsdeling og innsamlingsarbeid. Programmet vil være variert, med besøk i landsbyer og markeder, klimatilpasset dyre- og planteproduksjon og organisasjoner involvert i prosjektet, blant annet.

På denne turen ønsker vi å åpne for å ta med én person fra Norges Bondelag som har interesse av en slik tur, og som potensielt kan være med å spre engasjement og informasjon om prosjekt når vi kommer hjem.

Fra besøket Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag hadde i Malawi i 2015.

Er dette noe for deg?

Dersom du ønsker å være med kan du sende en kort søknad til oss. Vi vil gjerne at du svarer på følgende:

  • Hvem er du?
  • Hvorfor er dette interessant for deg?
  • Hvordan tenker du at du kan bidra til å spre informasjon og skape engasjement om prosjektet når du kommer tilbake?

Søkere må være medlem av Norges Bondelag.

Søknad sendes til inger.johanne.sveen@bondelaget.no innen 1. desember 2017.

Praktisk om turen:

  • Turen vil foregå over 10 dager, i tidsrommet 17. - 26. februar 2018 (+/- 1 dag)
  • Gruppa fra Norge vil bestå av fem personer.
  • Tapt arbeidsfortjeneste etc. vil ikke dekkes, men Norges Bondelag dekker reise og opphold (det må påberegnes noe kjøp av egne måltider på reise).
  • Du vil måtte gjennomgå et vaksineprogram før reisen til Malawi.
  • Du må være villig til å holde noen foredrag eller på andre måter fortelle om turen og prosjektet til organisasjonen i etterkant (eks. innlegg for lokallag i NB, NBU, NBK, skrive artikler til lokallavisa, blogge el.)

 

Relaterte lenker

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere