Vil du bli med oss til Malawi?

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bonde i Malawi

Nå har du mulighet til å besøke kollegaer og lære mer om landbruk i Malawi. Les mer om hvordan du kan bli med på turen.

I februar 2018 reiser Norges Bondelag på studietur for å følge utviklinga på vårt bistandsprosjekt i landbruket i Malawi. Bønder støtter bønder er et bistandsprosjekt i regi av Utviklingsfondet, med Norges Bondelag og våre medlemmer som viktige  bidragsytere.

Bli med på tur

Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag reiser på studietur til Malawi for å følge opp bistandsprosjektet Bønder støtter Bønder. Målet er se hva midlene fra våre organisasjoner og våre medlemmer går til, og hente med oss inspirasjon hjem for å gjøre en enda bedre jobb med kunnskapsdeling og innsamlingsarbeid. Programmet vil være variert, med besøk i landsbyer og markeder, klimatilpasset dyre- og planteproduksjon og organisasjoner involvert i prosjektet, blant annet.

På denne turen ønsker vi å åpne for å ta med én person fra Norges Bondelag som har interesse av en slik tur, og som potensielt kan være med å spre engasjement og informasjon om prosjekt når vi kommer hjem.

Fra besøket Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag hadde i Malawi i 2015.

Er dette noe for deg?

Dersom du ønsker å være med kan du sende en kort søknad til oss. Vi vil gjerne at du svarer på følgende:

  • Hvem er du?
  • Hvorfor er dette interessant for deg?
  • Hvordan tenker du at du kan bidra til å spre informasjon og skape engasjement om prosjektet når du kommer tilbake?

Søkere må være medlem av Norges Bondelag.

Søknad sendes til inger.johanne.sveen@bondelaget.no innen 1. desember 2017.

Praktisk om turen:

  • Turen vil foregå over 10 dager, i tidsrommet 17. - 26. februar 2018 (+/- 1 dag)
  • Gruppa fra Norge vil bestå av fem personer.
  • Tapt arbeidsfortjeneste etc. vil ikke dekkes, men Norges Bondelag dekker reise og opphold (det må påberegnes noe kjøp av egne måltider på reise).
  • Du vil måtte gjennomgå et vaksineprogram før reisen til Malawi.
  • Du må være villig til å holde noen foredrag eller på andre måter fortelle om turen og prosjektet til organisasjonen i etterkant (eks. innlegg for lokallag i NB, NBU, NBK, skrive artikler til lokallavisa, blogge el.)

 

Relaterte lenker

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere