- Vil dagligvarekjedene utnytte tollendringene til å øke egen fortjeneste?

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Det vil ikke komme noe prissjokk. Det vil i så fall dagligvarekjedene selv stå for, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, arkivfoto: Marthe Haugdal.-Virke hevder forbrukerne vil få et prissjokk som følge av omlegging til et mer fungerende tollvern. Med dette legger de opp til en prisøkning det ikke er grunnlag for. Det er tydelig at Virke er mer opptatt av å mele dagligvarehandelens egen kake enn å gi korrekt informasjon til forbrukerne, understreker Bondelagsleder Bjørke.

-Endringene i tollvernet i statsbudsjettet gir ikke grunnlag for kraftige prisøkninger på ost og biff. At Virke så aggressivt går ut mot tollvernet og hevder at forbrukerne er ofre i denne sammenheng, kan tyde på at medlemmene deres som er de store dagligvarekjedene, ønsker å skru opp prisene og øke egen fortjeneste, sier leder i Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

 - At det er stor differanse på importpris og utsalgspris i dag, gjør at Virke burde gå litt stillere i døren før de bruker syndebukkstemplet på landbruksnæringa. Det er ikke den norske bonden som stikker av med forttjenesten i dag, sier Nils T. Bjørke. 

For eksempel importeres det ost til 150 kr kiloen som blir solgt i butikk for 300-400 kroner kiloen. Norske forbrukere og Forbrukerrådet bør følge med på hvem som faktisk skrur opp prisene.

- Det er snakk om å kunne ta økte priser for å kompensere kostnadsveksten. Og det er norsk mat verdt, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Det videreføres store tollfrie kvoter på ost og kjøtt. Det betyr at eksisterende import kan skje til uendra toll. Det er derfor ikke rett at dagens import av biffer og fileter fra Uruguay, Brasil og Argentina blir rammet. Det er ved en vesentlig økning av importen at de nye tollsatsene slår inn.

- Det er altså langt fra et tollsjokk på biff, sier Nils T. Bjørke.

Et fungerende tollvern er avgjørende for et landbruk i hele landet.

- Vi håper at Virke ser verdien i et landbruk i hele landet. Virke som også organiserer aktørene i norsk reiseliv, bør se verdien av et levende landbruk, sier Nils T. Bjørke.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere