- Vil dagligvarekjedene utnytte tollendringene til å øke egen fortjeneste?

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Det vil ikke komme noe prissjokk. Det vil i så fall dagligvarekjedene selv stå for, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, arkivfoto: Marthe Haugdal.-Virke hevder forbrukerne vil få et prissjokk som følge av omlegging til et mer fungerende tollvern. Med dette legger de opp til en prisøkning det ikke er grunnlag for. Det er tydelig at Virke er mer opptatt av å mele dagligvarehandelens egen kake enn å gi korrekt informasjon til forbrukerne, understreker Bondelagsleder Bjørke.

-Endringene i tollvernet i statsbudsjettet gir ikke grunnlag for kraftige prisøkninger på ost og biff. At Virke så aggressivt går ut mot tollvernet og hevder at forbrukerne er ofre i denne sammenheng, kan tyde på at medlemmene deres som er de store dagligvarekjedene, ønsker å skru opp prisene og øke egen fortjeneste, sier leder i Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

 - At det er stor differanse på importpris og utsalgspris i dag, gjør at Virke burde gå litt stillere i døren før de bruker syndebukkstemplet på landbruksnæringa. Det er ikke den norske bonden som stikker av med forttjenesten i dag, sier Nils T. Bjørke. 

For eksempel importeres det ost til 150 kr kiloen som blir solgt i butikk for 300-400 kroner kiloen. Norske forbrukere og Forbrukerrådet bør følge med på hvem som faktisk skrur opp prisene.

- Det er snakk om å kunne ta økte priser for å kompensere kostnadsveksten. Og det er norsk mat verdt, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Det videreføres store tollfrie kvoter på ost og kjøtt. Det betyr at eksisterende import kan skje til uendra toll. Det er derfor ikke rett at dagens import av biffer og fileter fra Uruguay, Brasil og Argentina blir rammet. Det er ved en vesentlig økning av importen at de nye tollsatsene slår inn.

- Det er altså langt fra et tollsjokk på biff, sier Nils T. Bjørke.

Et fungerende tollvern er avgjørende for et landbruk i hele landet.

- Vi håper at Virke ser verdien i et landbruk i hele landet. Virke som også organiserer aktørene i norsk reiseliv, bør se verdien av et levende landbruk, sier Nils T. Bjørke.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere