Planlagt oppstart er i løpet av høsten 2012.

Bunnlinjeprosjektet skal gjennom helhetlig økonomisk og produksjonsfaglig rådgiving, bidra til å bedre økonomien på gårdsbruk ved fokus på reduserte kostnader og økt inntjening. 

Målet er å se hele gården som en helhet, og utdanne rådgivere slik at denne analysen kan bli tilbudt bønder over hele landet.

- Prosjektet vil se økonomi og agronomi i sammenheng. Det kan være sunt med mer kostnadsfokus i norsk landbruk, sier generalsekretær Per Skorge i Bondelaget.

Det er Norsk Landbruksrådgivning driver prosjektet, og det er etablert en styringsgruppe der Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og NILF er representert.

- Bøndenes kompetanse er av avgjørende betydning for å løse utfordringene landbruket står overfor, sier avdelingssleder Arnstein Tveito ved regnskap og juridisk service i Bondelaget.

Opplegget testes nå ut gjennom et pilotprosjekt. Planlagt oppstart er i løpet av høsten 2012.