Vil at flere skal produsere lokalmat

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

- Norge har plass til et større antall lokalmatprodusenter, mener Brita Skallerud i Bondelaget.


"Smaken av lokalmat"-filmene ble lansert i Mathallen denne uken. Eple- og kirsebærbonde Amund Berger (f.v.), siderbonde Asbjørn Børsheim, 2. nestleder i Bondelaget Brita Skallerud, osteprodusent og kafedriver Astrid Olsen, sauebonde Tone Gjedrem og sauebonde Svein Gjedrem.

Salget av lokalmat hos Bondens Marked har det siste året økt kraftig, og veksten ser ut til å fortsette.

- Det er viktig å ta vare på smaken av lokalmat. Vi må utnytte markedene våre, og lokalmat er det marked for. Norge har en unik variasjon i lokalmatproduktene sine i og med at vi har landbruk over hele landet. Det tar vare på smakene av Norge, sier Skallerud.

Prosjektet ”Smaken av lokalmat”, et samarbeid mellom Norges Bondelag og Norsk landbrukssamvirke, lanserte fem filmer i Mathallen denne uka. De fem filmene viser fem ulike produsenter og ulike regioner i Norge. Hensikten med prosjektet er å få flere produsenter til å se mulighetene i lokalmatproduksjon.

- Å drive med denne formen for bygdenæring kan passe for mange. Hver enkelt må vurdere gårdens lokale fortrinn og ressurser i tillegg til egne ønsker og kunnskaper. Kanskje er det noen som ønsker å satse på lokalmat som framhever akkurat deres lokalmiljø, sier Skallerud.

- Det tradisjonelle landbruket må ligge i bunn for at vi skal få flere lokalmatprodusenter. Mange som lager oster er også melkeprodusenter som i tillegg leverer til eksempelvis Tine, forklarer Skallerud.

- Tør å satse

Amund Bergers epler og kirsebær er en viktig ingrediens når Tine skal lage den prisbelønte fruktmosten Vår. Bonden fra Bagstevold Gård i Øvre Eiker liker å kunne produsere mat som folk setter pris på.

- Det er veldig moro at folk setter pris på lokalmat. Mitt råd til de som spekulerer på å begynner er: Ta en sjans og sats, sier Berger.

”Smaken av lokalmat”

Neste fase i prosjektet er mobilisering mot produsenter i de ulike landbruksrelaterte organisasjonene og offentlig forvaltning for å få flere produsenter til å se mulighetene i lokalmat som en måte å utnytte gårdens ressurser.

Se filmene og lær mer om lokalmat her

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere