Viktigst med økte inntektsmuligheter

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bønder flest mener det viktigste er å få til økte inntektsmulighter.

Illustrasjonsfoto: Ole Nikolai Skulberg.Bøndene prioriterer inntekt. 67 prosent av de spurte, svarer "økte inntektsmuligheter" i en undersøkelse Landbrukets Utredningskontor har gjort for Norges Bondelag. i 2008 svare 70 prosent de samme på dette spørsmålet. Økte inntektsmuligheter fordeler seg slik blant produksjonene:

  • 71 prosent - fjørfe,
  • 69 prosent - korn,
  • 67 prosent - melk
  • 67 prosent - kjøtt,
  • 59 prosent-  frukt, grønt og potet

Undersøkelsen inneholder også hva bøndene mener er nestviktigst å få forbedret, og da er det bedre ordninger for investeringer som blir prioritert blant bøndene. 40 prosent av de spurte vil ha bedre ordninger for investeringer, i 2008 svarte 39 prosent det samme. Forskjellene mellom produksjonene er relativt liten. Dette er nestviktigst for bøndene:

  • 39 prosent - bedre ordninger for investeringer,
  • 20 prosent - bedre velferdsordninger,
  • 19 prosent - reduserte skatter og avgifter,
  • 17 prosent - økte inntektsmuligheter.

Bondelagets temasider jordbruksavtalen

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere